Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten aanvragen

Sinds 1 januari 2023 krijgt u mogelijk een financiële tegemoetkoming. U bent tijdens uw werk in aanraking met gevaarlijke stoffen gekomen. En u bent daardoor ziek geworden. Er gelden voorwaarden.

Laatst gecontroleerd op 26 april 2023

Tegemoetkoming voor 3 beroepsziekten

U kunt aanspraak maken op de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) bij:

  • longkanker door asbest;
  • allergisch beroepsastma;
  • chronic solvent-induced encephalopathy (CSE).

Voorwaarden TSB

De belangrijkste voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn:

  • u heeft (of krijgt binnenkort) van uw (bedrijfs)arts een diagnose van 1 van de genoemde ziektes;
  • u bent tijdens uw werk blootgesteld aan een gevaarlijke stof. Bij longkanker is dat asbest, bij astma zijn dat allergenen en bij CSE vluchtige oplosmiddelen;
  • u werkt(e) in Nederland, in loondienst en/of als zelfstandige. En u heeft of had een arbeidsovereenkomst of overeenkomst in opdracht naar Nederlands recht.

Lees alle voorwaarden voor de tegemoetkoming op de website van Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).

TSB aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u sinds 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG). Op de website van ISGB leest u meer over de tegemoetkoming.

Wetten en regels

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Heeft u gevonden wat u zocht?