Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) aanvragen

Bent u tijdens uw werk in contact gekomen met gevaarlijke stoffen, en daardoor ziek geworden? Dan krijgt u mogelijk een financiële tegemoetkoming. U vraagt deze aan bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG). Er gelden voorwaarden.

Laatst gecontroleerd op 21 november 2023

Voorwaarden TSB

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U heeft een beroepsziekte die in de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) staat, namelijk: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE (schildersziekte).
  • U heeft (of krijgt binnenkort) van uw (bedrijfs)arts een diagnose van 1 van de genoemde ziektes.
  • U bent tijdens uw werk blootgesteld aan een gevaarlijke stof. Bij longkanker is dat asbest, bij astma zijn dat allergenen en bij CSE vluchtige oplosmiddelen.
  • U werkt(e) in Nederland, in loondienst en/of als zelfstandige. En u heeft of had een arbeidsovereenkomst of overeenkomst in opdracht naar Nederlands recht.

Bekijk alle voorwaarden voor de TSB.

TSB aanvragen

Dien uw aanvraag voor de TSB in bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG). 

Wetten en regels

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Heeft u gevonden wat u zocht?