Toestemming praktijkonderwijs krijgen voor uw kind

Is uw kind waarschijnlijk niet in staat om een diploma voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) te halen? Dan kan het praktijkonderwijs krijgen. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Hier leert uw kind voornamelijk praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld koken of het invullen van formulieren. Voor praktijkonderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is een bewijs dat uw kind recht heeft op praktijkonderwijs.

Laatst gecontroleerd op 4 augustus 2022

Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs aanvragen

Is uw kind waarschijnlijk het beste op zijn plek in het praktijkonderwijs? Dan kunt u uw kind aanmelden op een school voor praktijkonderwijs. Deze school vraagt daarna een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. In een samenwerkingsverband werken gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs samen. Voordat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt, moet de school met u en uw kind overleggen.

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 2.30

Uitvoeringsbesluit WVO 2020, artikel 2.46 en 2.47

Heeft u gevonden wat u zocht?