Uitkering burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) aanvragen

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u in de Tweede Wereldoorlog als burger slachtoffer bent geworden van oorlogsgeweld. Of als u slachtoffer was van de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Dit kan met de Wet uitkering burgerslachtoffers 1940-1945 (Wubo). Ook nabestaanden van burger-oorlogsslachtoffers kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Voorwaarden Wubo

Om als burgerslachtoffer voor de Wubo in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvend letsel hebben opgelopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om letsel door bombardementen of dwangarbeid. Ook als u na de oorlog gezondheidsschade heeft opgelopen kunt u de uitkering krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontploffing van oorlogstuig.

U vindt alle voorwaarden voor de Wubo op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wubo aanvragen

U vraagt de Wubo schriftelijk aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Wetten en regels

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945