Uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) aanvragen

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië bent vervolgd. Dit kan met de uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv). Ook nabestaanden van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen.

Voorwaarden Wuv

Om als vervolgingsslachtoffer voor de Wuv in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden aan uw vervolging. U vindt alle voorwaarden voor de Wuv op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wuv aanvragen

U vraagt de Wuv schriftelijk aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Wetten en regels

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945