Vragen om vermindering aanslag belasting

Bent u het niet eens met uw aanslag? En bent u te laat om  bezwaar te maken? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om uw aanslag te verminderen. De Belastingdienst onderzoekt dan of de aanslag juist is. Als de aanslag te hoog was, wordt deze lager gemaakt.

Laatst gecontroleerd op 14 februari 2021

Read this information in English

Vermindering aanslag belasting aanvragen

U kunt uw verzoek om vermindering schriftelijk indienen. Dat doet u bij uw belastingkantoor.

Wetten en regels

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 65

Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 9.6

Heeft u gevonden wat u zocht?