Verzoek om ambtshalve vermindering belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw aanslag? En bent u te laat om een bezwaarschrift in te dienen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om uw aanslag ambtshalve te verminderen. De Belastingdienst onderzoekt dan of de aanslag juist is vastgesteld. Als de aanslag te hoog was, wordt deze verminderd.

Verzoek om ambtshalve vermindering belastingaanslag indienen

U kunt uw verzoek om ambtshalve vermindering schriftelijk indienen bij uw belastingkantoor.

Wet- en regelgeving