Vrijstelling verplicht afsluiten WA-verzekering

Heeft u een motorrijtuig? Bijvoorbeeld een auto, motor of scooter? Dan moet u een WA-verzekering afsluiten. Dit staat in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Wilt u wegens uw geloof of levensovertuiging geen WA-verzekering? Dan kunt u een vrijstelling van de verzekeringsplicht aanvragen. Dit is een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren.

Vrijstelling verplichte WA-verzekering

U kunt wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling krijgen van de verzekeringsplicht voor de WA-verzekering. U hoeft dan geen WA-verzekering af te sluiten. Jaarlijks betaalt u dan een bedrag aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Dit fonds vergoedt de eventuele schade die u veroorzaakt.

Vrijstelling verzekeringsplicht WA-verzekering aanvragen

U vraagt vrijstelling van de verzekeringplicht aan bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hiervoor heeft u eerst een Ontheffing van gemoedsbezwaren van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nodig. Deze ontheffing kunt u aanvragen met het formulier Verklaring van gemoedsbezwaren. U kunt dit formulier telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanvragen bij de SVB.

Wetten en regels