Vrijwillig alsnog aangeven vermogen en inkomen (inkeerregeling)

Heeft u in de afgelopen jaren uw inkomen of vermogen niet aangegeven? Dan kunt u alsnog uw aangifte(n) vrijwillig verbeteren. Dit is de inkeerregeling.

Inkeerregeling

Met de inkeerregeling kunt u uw eerdere aangiftes vrijwillig verbeteren. U moet mogelijk wel een boete betalen bij vrijwillige verbetering. Dit hangt af van het moment waarop u uw aangifte verbetert.

Belastingaangifte vrijwillig verbeteren

U kunt uw belastingaangifte vrijwillig verbeteren bij de Belastingdienst. U kunt daarvoor het formulier Melding Vrijwillige Verbetering gebruiken.

Wetten en regels

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67n