28 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Den Haag

Viceminister-president De Jonge heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring van de viceminister-president. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Persconferentie na ministerraad 28 juni 2019

Vice-ministerpresident De Jonge:

Goedemiddag.  Vandaag hebben we in de ministerraad een uitgebreid pakket maatregelen vastgesteld om de gevolgen van klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan en zo ons land leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Het afgelopen jaar hebben meer dan 100 partijen gewerkt aan een samenhangend pakket aan voorstellen. Dat pakket hebben we nu verder uitgewerkt aan de hand van de uitgangspunten die we in maart hebben vastgesteld. En kent de uitgangspunten: We willen het doel van de halvering van de CO2-uitstoot in 2030 halen. We doen dat op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We willen een eerlijke verdeling van de lasten tussen de mensen thuis en bedrijven. We willen de bedrijven en werkgelegenheid uiteraard in Nederland houden. En we nemen de tijd. We hebben nog ruim 10 jaar om de reductiedoelstelling van 49% te halen. En nog ruim 30 jaar voor het doel klimaatneutraal in 2050. Het voorliggende pakket voldoet aan die uitgangspunten. Het kabinet ontziet zoveel mogelijk de huishoudportemonnee, door lasten te verschuiven naar het bedrijfsleven. Het aandeel belastingen van de energierekening gaan omlaag, met gemiddeld 100 euro in 2020. We kiezen voor een verstandige CO2-heffing die de industrie schoner maakt en tegelijkertijd de banen in Nederland houdt. We sporen bedrijven aan te investeren in duurzame en innovatieve activiteiten. En we nemen de tijd die we hebben richting 2030 en 2050. We faseren de maatregelen in de tijd en nemen mensen bij de hand, zodat iedereen mee kan doen. Niemand hoeft bijvoorbeeld van vandaag-op-morgen zijn huis aan te passen, maar wie dat toch al van plan is wordt gestimuleerd en ondersteund om te kiezen voor duurzame oplossingen. Datzelfde geldt voor de auto: niemand hoeft nu meteen een elektrische auto te kopen, maar als je oude auto toch aan vervanging toe is, dan stimuleren we de keuze om elektrisch te gaan rijden. Er is lang gesproken over dit pakket, maar ik denk dat we trots mogen zijn op het resultaat dat nu voorligt: een ambitieus klimaatbeleid dat naast milieuwinst ook kansen voor onze economie en onze welvaart biedt. Door nu te beginnen, kunnen we een voorsprong opbouwen ten opzichte van andere landen. We kunnen nieuwe ideeën en technologieën ontwikkelen die we vervolgens kunnen exporteren. Dit is de hoofdlijn van het pakket zoals we dat vandaag in de Trêveszaal hebben vastgesteld. Eric Wiebes is hier zo dadelijk in Nieuwspoort om het pakket in detail toe te lichten. Ook Kajsa Ollongren en Carola Schouten en Stientje van Veldhoven zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zullen de maatregelen per sector met u doornemen. Zij gaan ook nader in op de samenhang met de Urgenda-maatregelen die we eveneens vandaag hebben vastgesteld. Het Klimaatakkoord, de Urgenda-maatregelen en de Klimaatwet die we vandaag ter bekrachtiging hebben voorgelegd aan de Koning vormen een totaalpakket waarmee Nederland grote stappen zet op het pad naar een duurzame toekomst. Tot slot: Den Haag maakt zich op voor Veteranendag morgen. En die dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering centraal staan. Morgen zullen de Koning, collega Bijleveld en ik bij het traditionele defilé van de veteranen aanwezig zijn.

Nieuwsberichten