13 september Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring van de minister-president. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Persconferentie na ministerraad 13 september 2019

Inleidend statement minister-president Rutte

Goedemiddag. Ja vandaag een paar dingen besproken. Misschien even een korte introductie. Allereerst natuurlijk stikstofproblematiek. Dat moet echt in stappen gebeuren. We hebben vandaag een eerste stapje gezet om te komen tot een oplossing voor het hele stikstofprobleem. We hebben nu geïnventariseerd welke projecten geraakt kunnen worden en we hebben ook gekeken wat je zou kunnen doen om die vergunningverlening weer enigszins op gang te brengen. Nou daar heeft Carola Schouten, begrijp ik, bij de uitloop ministerraad, u uitvoerig toegelicht. Ze is ook beschikbaar voor nadere toelichting vanmiddag. Feit is dat dit voor probleem geen makkelijke oplossingen bestaan. We staan daarbij echt open voor een aantal meer fundamentele keuzes de komende maanden, denk ik. Daarbij zijn geen taboes. Johan Remkes leidt een adviescollege dat bezig is om te kijken: wat moeten we nou doen, zowel voor de kortere termijn als voor de langere termijn. Dus dit is, zeg maar, de eerste stap, maar uiteindelijk zal er meer moeten gebeuren op de kortere termijn. En zullen we ook maatregelen moeten nemen voor de langere termijn. Maar nogmaals, dat is ingewikkeld en we wachten dat eerste advies nu af. Dat wachten wij nu af en dat verwachten we over een dag of tien. We blijven hier hard aan werken, want het is natuurlijk een topprioriteit op dit moment. Dan kort iets over de Bahama’s. U weet er zijn twee Nederlandse marineschepen aangekomen om daar hulp te verlenen na de verschrikkelijke orkaan. Er zijn nu 550 Nederlandse militairen daar actief. De noodhulp wordt gefinancierd uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De verwoesting en het leed zijn enorm. Tenminste nu bekend zijn 50 mensen omgekomen. Een groot aantal mensen wordt nog vermist en heel veel mensen hebben hulp nodig. En het is goed, denk ik, dat wij kunnen helpen op deze manier. En ik wil mijn waardering hier uitspreken voor de Nederlandse militairen die daar op dit moment aan het werk zijn. Dan vond vanmorgen de kleine Prinsjesdag plaatst. Daarbij sprak de veertienjarige Yusuf Khalid sprak de troonrede uit. De koning van de jeugd. Ik heb zijne majesteit vanmorgen ook even mogen ontmoeten. En ik heb ook een aantal andere kinderen gesproken. Het is mooi te zien met hoeveel enthousiasme, met hoeveel betrokkenheid jonge mensen op deze manier ook bezig zijn met Prinsjesdag. Het was een hele mooi sfeer vanmorgen, dacht ik, op het Binnenhof. Voor de troonrede van de echte koning moeten we nog heel even geduld hebben. Die zal natuurlijk dinsdag zijn. Dat wordt denk ik weer een prachtige dag, niet te heet, tegelijkertijd wel mooi weer. Dus dat moet, volgens mij, een schitterende rijtoer worden en een mooie bijeenkomst in de Ridderzaal. En dan presenteren we natuurlijk alle plannen voor het kabinet voor 2020 en verder. En zoals u weet kan ik daar nu niks over zeggen.