07 februari Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Persconferentie na ministerraad 7 februari 2020

Minister-president Rutte:

Ja goedendag. Vandaag een paar zaken. Ik heb het kabinet bijgepraat over mijn gesprek afgelopen woensdag met Charles Michel, voorzitter Europese Raad. Ter voorbereiding op een extra Europese Raad over het meerjarig financieel kader. En dan weten alle luisteraars dan gaat het natuurlijk over de volgende zevenjaars begroting van de Europese Unie. Ik heb nog een keer de standpunten van Nederland onder de aandacht gebracht en ook gezegd dat wij inzetten op een modern en houdbaar meerjarig financieel kader met een eerlijke lastenverdeling, maar ook een lager uitgavenplafond wat tot nu toe is voorgesteld. Nederland wil geen financiële schade oplopen. Wij begrijpen de begroting stijgt met de inflatie, stijgt met de economische groei, maar dan vinden wij het ook wel weer welletjes. Nou dat zullen nog flinke onderhandelingen zijn, ook telefonisch, misschien nog wat reizen en dan op 20 februari vindt die top plaats waarvan vermoedt wordt dat dat niet tot één dag beperkt zal blijven. Dan vandaag ook, heeft u gezien, een hoop andere zaken. Ik licht er eentje uit: stikstof, weer de volgende stap. U kent onze aanpak na de uitsprak van mij vorig jaar, dat wij stap voor stap dit probleem in goede banen willen leiden. De spoedwet uit vorig jaar, de maatregelen om kustversterking, kustsuppletie, maar ook vraagstukken rondom wegenonderhoud voor elkaar te krijgen en u ook weer een brief, deze is vooral gericht om de gesprekken in de provincies verder te faciliteren voor de gebiedsgerichte aanpak, ook een aantal andere zaken die de landbouw aangaan, belangrijk. En de komende tijd zullen er meer van dit soort brieven volgen over andere aspecten van het stikstofvraagstuk, waaronder ook, is de bedoeling, later dit voorjaar en meer lange termijnaanpak gebaseerd op de laatste inzichten waar het betreft de precieze impact tussen nu en 2030. Hier zit veel in natuurlijk ook in deze brief. Bijvoorbeeld de maatregelen om ervoor te zorgen dat veehouders die willen stoppen, waar het ons goed uitkomt, daar ook voor gefinancierd kunnen worden. Daar wordt geld voor beschikbaar gesteld. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van, maar ook de verduurzaming en innovatiever maken van landbouwtechnieken en stallen. Het gaat om een pakket waarin we eigenlijk én én doen. Dus zowel ondersteunen de bedrijven die willen stoppen als tegelijkertijd die boeren ondersteunen die willen investeren. En zeker als het natuurlijk helpt om het stikstofprobleem te verkleinen. Daarmee bereiken we dat we in Nederland een prachtige boerensector houden, ook in de toekomst, die ervoor zorgt dat Nederland trots kan blijven op onze boeren en tegelijkertijd levert de sector daarmee ook een bijdrage aan dit vraagstuk. Tegelijkertijd worden er eerder ook maatregelen genomen, die wil ik niet onvermeld laten, om ook de natuur verder te herstellen. Daar is een kwart miljard voor uitgetrokken, eerder al, zoals u weet. En ook daar zullen natuurlijk de komende tijd nog nadere maatregelen volgen. En u weet er liggen ook nog adviezen van Remkes, de commissie Remkes, over bijvoorbeeld de luchtvaartsector. En er komen nog adviezen voor de industrie en de aanpak van stikstof langer termijn en ook daar zullen we dan weer op acteren en zo gaan wij stap voor stap verder. Maar dit is wel belangrijk, omdat hiermee de provincies in staat zijn om gebiedsgericht de gesprekken vorm te geven om ervoor te zorgen dat daar ook nu de ruimte ontstaat in het stikstofvraagstuk zodat noodzakelijke economische activiteiten weer door kunnen gaan. Uiteraard niet in overleg, maar na goed overleg met belangrijke maatschappelijke partners, zoals de provincies en de boerenorganisaties.