14 februari Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Viceminister-president De Jonge heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Persconferentie na ministerraad 14 februari 2020

Minister-president De Jonge:

Goedemiddag. En ik sta u te woord omdat minister-president Rutte verplichtingen heeft in het buitenland. Vanavond vertrekt hij naar München waar de jaarlijkse Veiligheidsconferentie plaatsvindt. Ook minister Blok en minister Bijleveld nemen deel aan deze conferentie. En vanmiddag heeft de minister-president een bespreking gehad in Parijs, een verjaardagslunch, met president Macron. En de hoofdmoot daarvan was de middellange termijn begroting van de EU, in opmaat naar de extra Europese Raad volgende week donderdag. Zoals het er nu naar uitziet, zou het zomaar kunnen zijn dat die top langer gaat duren dan één dag. En dat betekent waarschijnlijk dat ik de minister-president ook volgende week vrijdag zal vervangen.

Minister Bruins heeft vandaag de laatste stand van zaken gegeven over het coronavirus. Tot nog toe zijn er in Nederland geen besmettingen geweest. Maar het virus is nog allerminst uitgewoed, dus wij blijven er bovenop zitten en we zijn goed voorbereid en we blijven alert. Er is een team van experts onder leiding van het RIVM, het Outbreak Management Team, dat de ontwikkelingen volgt en met concrete adviezen komt. En die adviezen nemen we over, in overleg met de zorgverleners, de GGD-en, de ziekenhuizen, de huisartsen. En dat betekent dat we snel kunnen ingrijpen als er sprake is van een verdenking. Ook Europees werken we samen bij de bestrijding van het virus. Gisteren was er speciale bijeenkomst van EU-ministers van Volksgezondheid in Brussel. En daar is gesproken over maatregelen om een mogelijke verspreiding van de uitbraak binnen de EU te voorkomen en de samenwerking te intensiveren. En minister Bruins heeft in Brussel ook een punt gemaakt van de discriminatie en racisme jegens mensen met een Aziatisch uiterlijk: dit kan echt niet, en daar wil ik hier nog eens een dikke streep onder zetten.

Dan de Marinierskazerne. Vandaag hebben wij het voorgenomen besluit genomen om de Marinierskazerne niet te verhuizen naar Vlissingen. Dat is de uitkomst van de overweging die wij enkele weken geleden hebben aangekondigd. Defensie is de laatste jaren geconfronteerd met een verhoogde uitstroom van mariniers. Het gaat vooral om ervaren onderofficieren en jonge officieren. En uit onderzoeken blijkt dat de geplande verhuizing naar Vlissingen daarbij een belangrijke rol speelt. Door krapte op de arbeidsmarkt ontstaat er veel druk op het behouden van mariniers. En dat alles heeft z’n weerslag op de continuïteit en de inzetbaarheid en de toekomstbestendigheid van het korps. En op grond van deze bevindingen is een nieuwe analyse gemaakt over het besluit van 2012. Met als uitgangspunten dat er een goed gevulde en inzetbaar korps moet zijn, zeker gezien de huidige mondiale en nationale veiligheidssituatie. Er moet een kazerne zijn die voldoet aan de operationele behoefte, die dichtbij voldoende oefen- en trainingslocaties ligt. Op grond van deze analyse is de afweging gebaseerd voor de vestiging van de kazerne in Nieuw Milligen. En het kabinet realiseert zich uiteraard dat gewekte verwachtingen in Zeeland niet worden nagekomen daardoor en dat dit proces niet de schoonheidsprijs verdient. Het vertrouwen is geschaad en moet worden hersteld. Het kabinet heeft daarom besloten een speciaal adviseur te benoemen. En deze adviseur zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een rechtvaardige compensatie voor Vlissingen en Zeeland. We willen recht doen aan de geleden schade en een duurzaam sociaaleconomische perspectief bieden voor de regio.