05 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 5 juni 2020

Inleidend maar een paar dingen, want we hebben elkaar al veel gezien deze week. We hebben vandaag besloten om de crisisstructuur los te laten voorlopig en over te gaan naar een, wat dan heet, gewone ministeriële commissie Covid-19. Die gaat vanaf volgende week aan de slag, de eerste keer op dinsdag. En dat betekent dat het ook onderdeel wordt van de gewone besluitvorming. En daarmee komt die hele besluitvormingsstructuur rondom corona, komt in een wat rustiger – nou ja, niet zozeer rustig als in dat alles goed gaat – maar wel een wat normaler vaarwater. En het goeie is: dan kunnen we ook integraler de besluiten nemen over de pandemiebestrijding, zowel de medische als de economische als de sociale en de maatschappelijke belangen. Het zal wel zo zijn dat die commissie crisisbeheersing weer bij elkaar kan komen als het nodig is, dus als het virus weer zou oplaaien, dan kan dat weer nodig zijn. En in ieder geval zal die nog een keer vergaderen in de aanloop naar de voorziene versoepelingen van 1 juli aanstaande. Dan ligt er natuurlijk een heel groot pakket voor van denkbare versoepelingen en dat besluit zullen we nog één keer nemen dan in een speciale vergadering van de commissie crisisbeheersing en dan waarschijnlijk ook weer gevolgd door nog zo’n persconferentie. Maar nogmaals: in principe vanaf volgende week over in een normalere besluitvormingsstructuur binnen het geheel van de ministeriële commissies die onder de ministerraad vallen. Dat genoemd hebbend, 1 juli, dat pakket is inmiddels wel heel groot geworden. We hebben natuurlijk zelf een paar dingen die op 1 september stonden naar voren gehaald in de routekaart en er stond al heel veel. En ik blijf daar toch maar de winstwaarschuwing op geven: dat hangt er echt van af hoe het virus zich ontwikkelt en of het kan en wat de adviezen dan van virologen zijn. En daarom toch nog maar een keer wat we allemaal kunnen doen om de kans zo groot mogelijk te maken dat het op 1 juli kan doorgaan, dat is: zo veel mogelijk thuisblijven bij klachten, als je naar buiten gaat vermijd drukte, houd je aan de anderhalve meter, houd je aan de hygiëneregels en vooral gebruik je gezond verstand.