18 september Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 18 september 2020

Minister-president  Rutte:

Paar dingen misschien ter inleiding. Elkaar de afgelopen dagen veel gezien en gesproken. Onder andere teruggeblikt tijdens de Ministerraad op de debatten van de afgelopen paar dagen in de Kamer, de Algemene Politieke Beschouwingen. Die stonden dit jaar natuurlijk echt in het teken van de coronacrisis. En ik denk, dat was ook wel de conclusie van ons als je erop terugkijkt, het was stevig maar het was ook constructief. En het is ook gelukt denk ik op tal van punten om ook tussen coalitie en oppositie elkaar te vinden. Niet op alles, er waren ook verschillen van mening die ook aan het einde van het debat nog fier overeind stonden, maar toch ook veel terreinen waar denk ik oppositie en coalitie een poging hebben gedaan elkaar te naderen. En we gaan kijken komende week hoe we daar verder mee kunnen gaan. Ik denk dat er ook, en dat vond ik mooi, ruimte was voor de bespiegelingen op de wat langere termijn. En in die zin was het ook wel echt een debat wat het denken bij iedereen heeft gescherpt. En ook een debat wat past bij het karakter van de Algemene Politieke Beschouwingen, namelijk niet alleen de hele korte termijn, maar de ook iets langere termijn bespreken.

Uiteraard is die toekomst echt onzeker omdat we nog steeds te maken hebben met het virus. We zien dat het nog steeds niet weg is. Integendeel, het is bezig met een opmars. Vandaag zijn bijna tweeduizend nieuwe besmettingsgevallen gemeld, net onder de tweeduizend. En ja, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de intesive care dat valt nog wel mee. Loopt overigens ook op, heeft nog niet het niveau natuurlijk van dit voorjaar, maar je ziet wel dat ook als het om ziekenhuisopnames gaat dat het ook in de Randstad echt wel begint te knellen. En dat is zorgelijk. Het reproductiegetal staat inmiddels op 1,4. Ook dat is niet zo hoog als in het voorjaar, maar dat is wel zo hoog dat als je de trend niet zou kunnen buigen, dat je binnen een week steeds een verdubbeling hebt van het aantal besmettingen. Binnen een week een verdubbeling van het aantal besmettingen. Dus laat dat even op ons inwerken. Dus het is niet een schuine lijn omhoog, het is een hockeystick omhoog en dat is 1,4. Het betekent dat je bij een niveau van 2.000 zo mogelijk over een week op 4.000 besmettingen zit. Dat zijn gewoon de feiten. Nou om dat te buigen, die trend, is het nodig om echt te kijken ook met de regio’s samen: wat is meer nodig? Ik ga daar nu als er vragen over zouden zijn u beleefd vragen mij toe te staan die niet te beantwoorden omdat vanavond zoals u weet op 19.00 uur Hugo de Jonge en ik daar dan weer samen een toelichting op geven, op de stand van zaken en wat dat betekent. Ook in de nauwe samenwerking met de verschillende regio’s die het nu in het bijzonder betreft.

Tot slot, door dat virus is ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dit jaar anders dan anders. Normaal gesproken is er die grote internationale jaarmarkt in New York. Die zou dit jaar voor de 75e keer plaatsvinden. Maar die gaat nu grotendeels digitaal. Ook mijn toespraak volgende week zal digitaal zijn in plaats van fysiek in New York. Ik zal in die toespraak aan de orde stellen ons besluit om Syrië aansprakelijk te stellen voor grove mensenrechtenschendingen en foltering. Stef Blok heeft daar vandaag de nodige toelichting op gegeven. Het is een belangrijke stap die Nederland zet. En wij hopen ook op steun van andere landen daarbij. Volgende week donderdag en vrijdag ben ik dan zelf niet hier maar in Brussel voor een Europese Raadvergadering. Daar zullen we onder andere praten, Europese regeringsleiders, over kwesties die te maken hebben met de interne markt. Maar ook over een aantal externe zaken. En dan betreft dat in het bijzonder Turkije, de relatie tussen Europa en China, maar ook natuurlijk de situatie in Wit-Rusland en de stand van zaken daar zal daar uitvoerig worden besproken. En dat betekent dat hier volgende week Hugo de Jonge u te woord zal staan bij de persconferentie na de Ministerraad.