24 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Viceminister-president Schouten heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Over de oorlog in Oekraïne, de gevolgen die dit heeft voor de Nederlandse samenleving en een korte terugblik op het Kamerdebat over stikstof en het besluit over toekomst Schiphol. De video toont de inleidende verklaring.

Viceminister-president Schouten:

Zoals u weet is de minister-president op dit moment in Brussel waar hij met de andere Europese regeringsleiders onder meer heeft gesproken over de steun van de EU aan Oekraïne. En ook de vicepremiers Kaag en Hoekstra waren vandaag afwezig, of deels afwezig. En om deze reden sta ik u wederom te woord deze keer. We hebben in de ministerraad gesproken over Oekraïne. En de de strijd in Oekraïne voltrok zich deze week weer in alle hevigheid, en als kabinet blijven we herhalen dat we zullen doen wat nodig is om Oekraïne te steunen, zowel militair als financieel, maar ook humanitair.

En zoals minister-president Rutte gister in Brussel al heeft gezegd, is een belangrijke steun in de rug dat de Europese Raad ook kon instemmen met de kandidaat-lidmaatschap voor zowel Oekraïne als Moldavië. En ik heb enkele weken geleden op deze plek ook al gezegd dat het kabinet zich realiseert dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sancties ook in Nederland steeds meer voelbaar zijn. Dat merken we aan de stijgende prijzen aan de pomp, in de supermarkt en iedereen voelt het ook in zijn of haar portemonnee. En we hebben als kabinet ook oog voor de kwetsbare inkomensgroepen. Maar deze situatie zal ook van ons allemaal wat vragen. Tegen deze achtergrond is het wel positief dat al enkele pensioenfondsen deze week een indexatie hebben aangekondigd. En dat betekent dat veel gepensioneerden op korte termijn gelukkig weer kunnen rekenen op een verhoging van hun pensioen.

En deze week zijn wel helaas geconfronteerd met het terugschroeven van de Russische gasleveranties aan Europa. En inmiddels stijgen niet alleen de prijzen, maar neemt ook het risico op gastekorten toe. En dat was ook de reden voor het kabinet om afgelopen maandag het zogenaamde bescherm- en herstelplan gas te activeren. En we nemen hiermee ook maatregelen om ervoor te zorgen dat onze gasvoorraden voor de komende winter voldoende gevuld zijn en om op korte termijn de leveringszekerheid te verbeteren. Vandaag hebben we uiteraard ook kort teruggeblikt op het stikstofdebat dat deze week heeft plaatsgevonden. En we begrijpen de zorgen in de samenleving en in de Kamer over de plannen en die nemen we ook zeer serieus. En daarom is het ook belangrijk om te blijven benadrukken, wat de betreffende ministers gister ook in het Kamerdebat hebben gedaan, dat de plannen van het kabinet een vertrekpunt zijn, waarbij er ruimte is voor maatwerk.

Tot slot kan ik u melden dat de ministerraad vandaag een besluit heeft genomen over de toekomst van Schiphol. En daarbij heeft het kabinet bij dit besluit goed gekeken naar enerzijds het belang van Schiphol als een internationale luchthaven en anderzijds naar het belang van de omwonenden van Schiphol en een goede leefomgeving, en dan hebben we het over geluidsoverlast, over stikstof, fijnstof, CO2 en ook dat we daarbij kijken naar de economische functie van Schiphol. Minister Harbers, die geeft aansluitend aan deze persconferentie een uitgebreide toelichting ook op het Schipholbesluit. En het lijkt me ook goed om dan ook de specifieke vragen dan ook aan hem te stellen. Al mag het uiteraard ook aan mij, maar hij zal daar net wat meer over kunnen vertellen dan ik, denk ik. Tot zover.

Nieuwsberichten