26 augustus Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met aandacht voor de crisis in de asielopvang, de oorlog in Oekraïne, en een vooruitblik op Prinsjesdag. De video toont de inleidende verklaring.

Minister-president Rutte: Goed jullie te zien, vandaag en de afgelopen dagen heel veel vergaderd en gesproken over de asielproblemen in Nederland, de asielopvang waarvan verschrikkelijke beelden de laatste weken weer gezien en zeker ook de laatste dagen uit Ter Apel en ontzettend lastig om dit in goede banen te leiden maar we denken nu een weg uit dit probleem met elkaar gevonden te hebben. Het zal dadelijk verder worden toegelicht door Eric van der Burg en volgens mij ook Hugo de Jonge erbij, dacht ik. Aansluitend aan deze persconferentie. Aansluitend, of iets later. Er wordt nu de laatste hand gelegd, een paar dingen worden nog juridisch gecheckt dus ik ga ook niet in verder op details daarvan nu. Wel een paar dingen. Het is nu niet alleen Ter Apel, het is ook al een tijd lang dat de asielopvang kraakt. Ook de mensen bij het COA, er wordt verschrikkelijk hard gewerkt, vacatures daar. Mensen die werken inderdaad ongelofelijk hard werken en tegelijkertijd ook gewoon met elkaar moeten vaststellen dat het daar alle hens aan dek is en dat heeft natuurlijk ook gevolgen langs twee lijnen. Namelijk dat we mensen in de asielopvang zitten weer eigenlijk al zouden moeten doorstromen naar een woning en daar werken we dus aan dus er zijn afspraken gemaakt hoe we dat kunnen versnellen de komende tijd, voor een periode. Ook langzaam mensen aan het werk kunnen en hun plek in deze samenleving verder kunnen innemen en uit die situatie van zo’n asielzoekerscentrum weg kunnen en tegelijkertijd ook afspraken hoe je ervoor kunt zorgen dat door de aankomst van nieuwe mensen in de asielzoekerscentra ook op een fatsoenlijke manier de komende tijd wat te beperken, dat het ook mogelijk wordt om in het hele asielsysteem enige ruimte te creëren zodat we ook echt structureel problemen kunnen gaan oplossen en voor Ter Apel, maar dat zult u dadelijk ook ongetwijfeld aan Eric van der Burg vragen, betekent dat niet dat vannacht alle problemen weg zijn, maar we zullen er de komende dagen vreselijk hard aan het werken met de Veiligheidsregio’s. Zijn afspraken over gemaakt met VNG, met het Veiligheidsberaad, dat zal ook zo worden toegelicht, dus het is eigenlijk langs twee lijnen: Een afspraak met het Veiligheidsberaad, VNG, IPO en daar flankerend aan afspraken in het kabinet hoe wij zowel op de mensen die binnen komen enigszins onder controle brengen van mensen, in de aantallen, maar ook vooral waar het ook gaat om de doorstroming naar een woning maatregelen te nemen.

Dan Oekraïne, daar hebben we natuurlijk ook vandaag bij stilgestaan. Die oorlog die gaat maar door en wat we ook zien is dat deze week natuurlijk de nationale feestdag was, de 31e van Oekraïne en daarom is het denk ik ook goed om juist ook weer, vandaag in de ministerraad, maar ook deze week met de aanwezigheid van Kajsa Ollongren en Liesje Schreinemacher in Oekraïne om nogmaals te laten zien hoe belangrijk het ook voor Nederland is dat wij ook onze bijdrage leveren en uit te stralen en ook met praktische ondersteuning kenbaar te maken hoe wij daar helpen, uiteraard humanitair, extra steun toegezegd, onder meer voor wederopbouw deze week en natuurlijk daarnaast ook de doorloop in de militaire steun en het leveren van militaire spullen. Het trainen van mensen en samen met de Engelsen met van alles bezig. Afijn, er loopt heel erg veel en we hopen natuurlijk dat Oekraïne erin slaagt met al die hulp ook niet alleen de zaak te stabiliseren maar ook weer gebied terug te veroveren. Er zijn ook aanwijzingen voordat daar natuurlijk de komende maanden de situatie verslechtert als de winter gaat inzetten. En we helpen hier omdat we geen andere keuze hebben. Dit gaat ook om onze strijd, niet letterlijk, maar wel onze strijd, onze vrijheid, onze manier van leven, dat het niet te accepteren is wanneer het ene land het andere land binnenvalt en daarmee ook de stabiliteit in het hele deel van de wereld in gevaar brengt. Rusland mag deze oorlog niet winnen, niet alleen vanwege de gevolgen voor Oekraïne, ja in eerste plaats, maar ook voor ons, Europa, NAVO.

Tot slot zijn wij natuurlijk bezig deze week met de begrotingsraden. Die zijn nu afgerond en daarnaast praten we ook nog in het coalitieoverleg tussen de fractievoorzitters, vicepremiers en ikzelf, leggen we de laatste hand aan de begroting voor 2023 en dat hopen we begin volgende week af te ronden. Er zijn natuurlijk grote zorgen over koopkracht, we zien de cijfers van het CPB, natuurlijk een enorme koopkrachtdalingen en we kunnen niet alles wegnemen, we proberen het wel zo veel mogelijk te dempen, ook langs de lijnen die ik heb geschetst en ook Karien van Gennip heeft geschetst, de minister van Sociale Zaken, in het debat van afgelopen dinsdag. Dat van mijn kant als inleiding. Nogmaals over het asielbeleid wil ik echt even wachten tot de vragen die u kunt stellen aan Eric van der Burg en Hugo de Jonge, mede ook omdat een paar zaken nog juridisch heel precies op papier moet worden gezet en ik wil u geen foute informatie geven.

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.