23 september Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Viceminister-president Kaag heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met daarin een terugblik op de Algemene Politieke Beschouwingen van deze week. De video toont de inleidende verklaring.

Viceminister-president Kaag: De minister-president is gisteravond na de beantwoording van de vragen van de Kamer over de Prinsjesdagplannen, vertrokken naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarom sta ik u hier graag vandaag het woord. Vanochtend hebben we in de ministerraad teruggeblikt op de Algemene Politieke Beschouwingen van deze week en we waren het erover eens dat het in algemene zin een goed en zeer inhoudelijk debat was. En dat moet ook want het gaat immers ergens over.

Veel mensen maken zich op dit moment grote zorgen over het feit of ze hun rekeningen wel kunnen betalen, of lopen nu al tegen financiële problemen aan. En we voelen als kabinet deze zorgen en problemen. Daarom hebben we op Prinsjesdag een omvangrijk pakket koopkracht maatregelen gepresenteerd  voor 2023 en er komen aanvullende maatregelen voor 2022. En het was goed om ook de afgelopen dagen in de Kamer te merken dat er een breed draagvlak is voor het plan om nog dit jaar een tijdelijk prijsplafond in te voeren voor de tarieven van gas en elektriciteit. Met dit instrument kunnen we de energierekening voor mensen behapbaar houden en bieden we bovendien meer zekerheid over de prijzen.

De komende tijd gaan we de precieze details van dit prijsplafond nader uitwerken. Daarvoor zijn wij in overleg met de energiebedrijven, sociale partners, politieke partijen, met name GroenLinks en PvdA, omdat die natuurlijk ook een eigen voorstel hadden ingediend, en wij zetten dit gesprek voort met het doel voor de Algemeen Financiële Beschouwingen van 6 oktober alles uitgewerkt te hebben. En uiteraard worden natuurlijk ook de moties die gisteren in de Tweede Kamer zijn aangenomen bij het proces betrokken. Zoals gezegd streven wij ernaar het plan voor de Algemeen Financiële Beschouwingen te presenteren. De realiteit blijft ook dat we helaas niet alles voor iedereen kunnen oplossen. Met de gepresenteerde koopkracht maatregelen kunnen we wellicht de acute zorgen en problemen van mensen verlichten en veel gezinnen wat lucht geven.

Zoals de minister-president ook tijdens de APB heeft gezegd, zijn de huidige hoge energieprijzen voor een belangrijk deel te wijten aan de Russische agressie tegen Oekraïne. En ik begrijp dat sommige mensen in Nederland in dit licht vragen of misschien wel twijfels hebben over onze inzet om Oekraïne te steunen of te blijven steunen. Maar ik herhaal wat wij als kabinet hierover eerder hebben gezegd: we hebben hierin geen andere keuze, we doen dat voor Oekraïne maar ook voor onszelf, onze direct veiligheid en onze welvaart. Rusland mag de oorlog in Oekraïne niet winnen. Want dan zijn de gevolgen niet alleen voor Oekraïne maar ook voor de buurlanden en voor de NAVO en Nederland nog vele malen groter. We zullen de effecten nog lange tijd merken maar met de plannen van deze week spannen we een zo groot mogelijk vangnet voor zoveel mogelijk mensen. En het is onze overtuiging en de overtuiging van het hele kabinet dat we hier echt samen doorheen moeten komen.

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.