06 oktober Bewindsliedenoverleg Schiphol

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

I.a.v. minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). 

Media kunnen voor meer informatie  contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van LNV.