Provincies en gemeenten gaan doortrappen

Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Als zij betrokken zijn bij een ongeluk, dan heeft dit vaak grotere gevolgen dan bij jongeren. Dit is ook zichtbaar in de cijfers. Speciaal voor ouderen is het programma ‘Doortrappen’ ontwikkeld. Door samen te werken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fietsenmakers, klaverjasclubjes en de ouderenbond kunnen ouderen op logische momenten tips krijgen om veilig te fietsen.

In 2017 is deze aanpak met succes getest in Amersfoort, Alphen a/d Rijn, Amsterdam-Noord en Ouder Amstel. En het krijgt nu een vervolg.  De provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland, de vervoerregio Amsterdam en gemeenten Amersfoort, Enschede en Goes gaan aan de slag met ‘Doortrappen’. Ook Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en VeiligheidNL willen bijdragen aan het programma.
 
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het belangrijk dat we tot op hoge leeftijd lekker kunnen blijven fietsen. Maar natuurlijk wel veilig. Het programma Doortrappen helpt daarbij. Prachtig als nog meer provincies en gemeenten meedoen.”

Meer oudere fietsslachtoffers

Het CBS meldde op 25 april dat er in 2017 voor het eerst meer dodelijke slachtoffers vielen op de fiets dan in een auto. In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer en 201 automobilisten. Het hoogste aantal fietsslachtoffers in 10 jaar. Driekwart van de fietsslachtoffers is ouder dan 65 jaar.

Veilig fietsen

Dit kabinet investeert 100 miljoen in veilige fietspaden en meer stallingen. Het Rijk werkt samen met gemeenten, provincies en vervoerregios’s in Tour de Force. Ook organisaties als de ANWB, de RAI Vereniging, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en het SWOV werken mee. In de Agenda Fiets 2017-2020 zijn concrete doelen geformuleerd, waaronder het verbeteren van de veiligheid op de fiets.
 
Het ministerie ondersteunt gemeenten met handreikingen zoals een aanpak voor het nemen van maatregelen als het verwijderen van paaltjes op het fietspad, of strooiroutes tegen gladde fietspaden, maar denk ook aan vergevingsgezinde schuine stoepranden naast fietspaden, inrichten van fietsstraten en zorgen voor voldoende ruimte voor fietsers bij verkeerslichten.
 
In het regeerakkoord is verkeersveiligheid uitgeroepen tot een nationale prioriteit. Minister Van Nieuwenhuizen zet in op een aanpak met een slimme combinatie van maatregelen van campagnes, maatregelen om de weg in te richten en technische oplossingen. Indien nodig worden regels aangepast. Dit najaar presenteert zij het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030.

Meer info

Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de vervoerregio Amsterdam. Het is in 2017  gestart en zijn pilots uitgevoerd in Alphen a/d Rijn, Amsterdam Noord, Ouder Amstel en Amersfoort. Het programma gaat uit van de natuurlijke contactmomenten met senioren. Zij krijgen tips op de plekken waar zij toch al komen van de mensen met wie zij toch al in contact zijn. Hierdoor is de drempel lager zo blijkt uit onderzoek en de pilots. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden op info@doortrappen.nl