Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan

Het kabinet heeft vandaag samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda uitgebracht. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie, door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland. De Actieagenda en Kamerbrief zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Dankzij bedrijven als ASML, Philips, VDL, DAF en NXP en duizenden innovatieve MKB-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven belangrijk voor de innovatiekracht van heel Nederland. Daarom spannen Rijk en regio zich in de Brainport Nationale Actieagenda in om meer technisch talent aan te trekken en de regio nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven en hun werknemers. Hierdoor profiteert heel Nederland van deze economisch sterke regio.”

Met het uitbrengen van deze Actieagenda maakt staatssecretaris Keijzer ook bekend dat ze de toegang tot risicokapitaal vergroot voor de maakindustrie in en rondom de Brainport. Hiervoor investeert het ministerie van EZK €5,7 miljoen via de zogenoemde Seed Capital-regeling in het Eindhoven Venture Capital Fund II. Dit fonds investeert vervolgens in jonge snelgroeiende bedrijven in de maakindustrie. EZK doet dit samen met veertien private investeerders die circa €12 miljoen bijleggen.

Burgemeester John Jorritsma, Eindhoven: “Met de Brainport Nationale Actieagenda die nu gereed is, gaan het Rijk en Brainport Eindhoven een uniek langjarig partnerschap aan. Ik ben daar heel blij mee, want we zetten een belangrijke stap voor de Nederlandse economie. Iedereen ziet inmiddels het belang van onze technologie regio voor de Nederlandse economie, die ook kansen biedt aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Samen kunnen we veel bereiken en de internationale voorsprong behouden.”

Gedeputeerde Bert Pauli, provincie Noord-Brabant: “Brainport is al decennialang wereldspeler in technologische innovatie en daardoor groeikampioen van Nederland. Om die positie ook in de toekomst te behouden, investeren rijk en regio nu samen structureel in Brainport. We willen onder meer de ontwikkeling van 3D-printen, fotonica en robotica nog verder versnellen door samen te werken met andere Europese regio’s met een sterke maakindustrie.”

Brainport Nationale Actieagenda

In de Brainport Nationale Actieagenda zijn tien prioriteiten aangewezen, die zich richten op:

- Talent: Het aantrekken en behouden van (inter-) nationaal technologisch talent; werken aan levenslange scholing en het ontwikkelen van leeromgevingen die het onderwijs beter laten aansluiten op het bedrijfsleven.

-  Investeren in nieuwe technologieën en stimuleren maatschappelijke innovaties: Investeren in fotonica; het starten van de zogeheten ‘Eindhoven Engine’, waar kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken om nieuwe technologieën sneller naar de markt te brengen; het ondersteunen van innovatieve technologieën op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energie en slimme en duurzame mobiliteit.

- Verder verbeteren van  Brainport Eindhoven als vestigingsplaats: Het verder ontwikkelen van het stationsgebied van Eindhoven tot een nieuw stadshart met grootstedelijke allure en het bereikbaar houden van toplocaties met nieuwe vervoersconcepten.

Mainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is met haar  kennisintensieve maakindustrie de aanjager van innovatie in de Nederlandse hightech-sector. De regio geeft jaarlijks 1,7 miljard euro uit aan R&D, de hoogste private uitgaven in Nederland. Daarnaast is de regio met 4,9% in 2017 landelijk de grootste economische groeier en heeft Brainport Eindhoven met 46% van de Nederlandse patenten de hoogste dichtheid van ons land.

Regio Deal

De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt ook een belangrijk onderdeel uit van de agenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen  €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.