De asielinstroom van week 29 bedroeg ongeveer 600

De asielinstroom van week 29, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging en herplaatsing bedroeg ongeveer 600. Dit is echter zónder de instroom van ingereisde nareizigers, deze zijn vanwege een systeemfout niet goed ingevoerd.