Diplomaten aanspreken op verkeersovertredingen

Vanaf 1 mei 2019 worden buitenlandse diplomaten en medewerkers van internationale organisaties in Nederland aangesproken op verkeersovertredingen. Vanaf dat moment krijgen zij bij een geconstateerde verkeersovertreding een notificatiebrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken met een betaalverzoek ter hoogte van het boetebedrag dat geldt voor de betreffende overtreding.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken: ‘Voor de verkeersveiligheid in Nederland is het belangrijk dat iedereen wordt aangesproken op verkeersovertredingen. Dit nieuwe systeem zorgt daar voor. Het is simpelweg rechtvaardig.’

Sinds 2014 konden geen boetes meer worden opgelegd aan personen met immuniteit als gevolg van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Na deze uitspraak nam het aantal overtredingen van deze groep mensen flink toe. Hoeveel is niet precies vast te stellen: omdat boetes niet meer opgelegd konden worden heeft Nederland vanaf begin 2015 bij flitsfoto’s van kentekens van personen met immuniteit niet beoordeeld of het om een overtreding ging. Wel is het aantal flitsfoto’s bijgehouden: 9.850 in 2015, 23.583 in 2016, 26.722 in 2017 en 29.584 in 2018.

Het kabinet vond het onwenselijk dat deze groep mensen niet aangesproken kon worden en zocht naar een oplossing. Begin dit jaar ging het parlement akkoord met een wetswijziging die het nieuwe systeem mogelijk maakt. Bij een disproportioneel aantal overtredingen zal het ministerie van Buitenlandse Zaken de werkgevers (ambassades en internationale organisaties) aanspreken en indien nodig verdere maatregelen nemen.