Routekaart wijst datacenters de weg

De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) neemt regie in de ruimtelijke ontwikkeling van datacenters in Nederland. Zo blijkt uit het akkoord dat bestuurders van Rijk en regio’s vandaag hebben bereikt over de verdere groei van de datacentersector. De routekaart is een gerichte aanpak om de groei van datacenters, al jaren rond de 15 % per jaar, in banen te leiden en de economie duurzaam te versterken.

De impact van digitalisering op zorg, mobiliteit, energie, agrifood, onderwijs en overheidsdiensten zal enorm zijn. Iedereen krijgt ermee te maken op een dagelijkse basis. Internetten, appen of netflixen kan alleen maar dankzij digitale verbindingen en de opslag van data. Datacenters spelen hierin een cruciale rol en laten de moderne digitale samenleving draaien. De meeste datacenters staan in de regio Amsterdam en ze groeien als kool. Zo snel dat ruimte en energie opraken. Daarom slaan het Rijk en de Noordelijke en Zuidelijk Randstad en de Brainport Eindhoven de handen ineen met een routekaart datacenters om gebalanceerde groei te realiseren.

Door clustering rond Amsterdam, de Flevopolder en een nieuw cluster in Zuid-Holland verwachten ze de druk van de ketel te kunnen halen. De regio Amsterdam blijft de datahub van Nederland en moet duurzaam kunnen doorgroeien. Door het gebruik van warmte uit datacenters voor verwarming van woningen en kantoren levert de datacentersector een serieuze bijdrage aan de energietransitie.  De Almeerse burgemeester Franc Weerwind, namens de Amsterdam Economic Board, samen met de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers aanjager van dit initiatief, benadrukt dat deze routekaart in nauwe samenwerking met de sector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders is opgesteld. De uitvoering kan nu beginnen.

‘Datacenters’ is een onderwerp uit het programma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS), een initiatief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant en de Economic Boards van Amsterdam, Zuid-Holland, Utrecht en de Brainport Eindhoven. Samen werken deze partijen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland.