Onderzoek misstanden ProDemos

De voorzitter van de Tweede Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben besloten om een onafhankelijk extern onderzoek te laten doen, naar meldingen van misstanden bij Prodemos - Huis voor democratie en rechtsstaat.

Een onafhankelijke commissie, onder leiding van Tjibbe Joustra, gaat onderzoek doen naar de gevolgde procedures rond deze meldingen. Ook wordt breder gekeken naar de cultuur en algemene werkwijze binnen ProDemos, waarbinnen de misstanden zijn ontstaan.

De commissie is gevraagd haar resultaten voor het zomerreces te presenteren.

De leiding van ProDemos heeft de volledige medewerking toegezegd.

Nu het interne onderzoek is afgerond, heeft de leiding van ProDemos, vanuit haar verantwoordelijkheid als werkgever, laten weten aangifte te doen.