Vergoedingen raadsleden kleinste gemeenten gaan omhoog

De raadsvergoeding voor alle raadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners wordt met terugwerkende kracht tot moment van hun installatie afgelopen maart verhoogd. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

In plaats van de huidige maandelijkse vergoeding van € 251 tot € 618 ontvangen al deze raadsleden een vergoeding van € 959 per maand (in 2019 € 991 per maand). Het gaat om ruim 2300 raadsleden. De vergoeding is zo beter in balans met de toegenomen verantwoordelijkheden en het takenpakket, bijvoorbeeld op het gebied van de decentralisaties in het sociale en fysieke domein (Omgevingswet). 

De verhoogde raadsvergoeding bevordert dat raadsleden in kleine gemeenten voldoende tijd vrij kunnen maken voor het raadswerk, hun belangrijke controlerende taken en de nodige werkbezoeken. Dit maakt het beter mogelijk het raadslidmaatschap te vervullen. Ook ontstaat een evenwichtiger verhouding met de raadsvergoeding in grotere gemeenten.