Nederland en Duitsland versterken militaire samenwerking

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en haar Duitse collega Ursula Von der Leyen ondertekenen dinsdag 21 mei in Berlijn een verklaring voor verdere versterking van de defensiesamenwerking. De Europese veiligheidssituatie is veranderd en nieuwe dreigingen vragen ook om andere vormen van samenwerking. Daarnaast willen beide landen samen met andere Europese partners meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen (of Europese) veiligheid. De positieve ontwikkelingen van de laatste jaren maken vervolgstappen mogelijk zoals het verder verhogen van de interoperabiliteit, op meer gebieden en op meer niveaus in beide krijgsmachten.

Nederland en Duitsland werken al lang en steeds intensiever samen. Zo zijn eenheden onder elkaars commando geplaatst en wordt waar mogelijk gezamenlijk materieel aangeschaft. Beide krijgsmachten zijn bij de meeste internationale missies gezamenlijk actief als logisch gevolg van die langdurige militaire samenwerking en de vergaande integratie van militaire eenheden.

Dinsdagmiddag zullen Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima het Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam bezoeken, als onderdeel van hun jaarlijkse bezoek aan één of meerdere deelstaten. Hierbij zullen de beide defensieministers ook aanwezig zijn. Tijdens het bezoek zal ook een live-videogesprek met een missiegebied tot stand worden gebracht waar Nederlandse en Duitse militairen samenwerken.