BZK en VNG stimuleren uitwisseling met het Caribisch deel van het Koninkrijk

Er komt een actief netwerk van Europees Nederlandse gemeenten die bereid zijn om ambtenaren op basis van kennis en ervaring uit te zenden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Doel is om waar nodig snel en effectief bij te dragen aan de versterking van de overheidsapparaten van de eilanden. Omgekeerd kunnen ambtenaren uit het Caribisch gebied straks ook gemeentes in Nederland versterken. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en voorzitter Jan van Zanen (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben daartoe vandaag een intentieverklaring ondertekend.

Het streven is om na deze zomer concrete afspraken over de samenwerking te maken en die te formaliseren en vast te leggen in een samenwerkingsconvenant. In aanloop daarnaartoe wordt er al met een pilot gestart, waarbij BZK en VNG samenwerken bij uitzendingen van gemeenteambtenaren, bijvoorbeeld in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022. Deze pilot dient ook als leerervaring voor het later dit jaar te sluiten convenant.