GES 2019: levensverbeterende innovaties voor het voetlicht

Innovaties die wereldwijd levens verbeteren kwamen tijdens de Global Entrepreneurship Summit (GES 2019) in al hun facetten voor het voetlicht. De ondernemerstop benadrukte ook dat overheden een essentiële rol hebben bij het creëren van een omgeving waarin deze innovaties tot hun recht komen. De regeringen van Nederland en de Verenigde Staten organiseerden GES 2019 samen.

De top had als thema ‘The Future Now’. Ondernemers werden in de gelegenheid gesteld oplossingen te bedenken voor wereldwijde uitdagingen in de sectoren: agrifood, connectiviteit, energie, gezondheid en water. Om deze doelen te bereiken legden investeerders, variërend van durfkapitalisten tot family offices, contact met wetenschappers en ondernemers. Dit om de industrieën van de toekomst in de steigers te zetten, zoals 5G, advanced manufacturing en kunstmatige intelligentie.

Investeerders, ondernemers en beleidsmakers hebben allemaal een belangrijke rol bij het ontginnen van deze technologieën om oplossingen in de markt te zetten. GES 2019 bracht deze groepen samen om de nieuwe innovatiegolven te creëren. De top liet zien hoe investeringen in nieuwe technologieën en ondernemingen een impuls geven aan innovaties en de fundamenten leggen voor toekomstige vooruitgang.

Bekijk GES 2019 in 2 minuten in deze video.

Vrouwen en ondernemerschap

De empowerment van vrouwen was een centraal thema in het GES-programma, zoals bleek uit de aanwezigheid van veel vrouwelijke ondernemers (meer dan 35% van het totale aantal), 3 themasessies en een Women Power Lunch.

'Investeren in vrouwen is gewoon slim zakendoen.' Ivanka Trump, adviseur van de President van de Verenigde Staten.

Er werden verschillende initiatieven gepresenteerd om de genderkloof binnen de beroepsbevolking van de toekomst te dichten. Hieronder waren het partnerschap tussen USAID, OPIC en Women’s World Banking Asset Management (WAM). Hierbij is het streven $100 miljoen te mobiliseren om vrouwen in zich ontwikkelende markten op economisch en digitaal gebied meer mogelijkheden te geven.

USAID kondigde de tweede WomenConnect Challenge aan ($1.5 miljoen). Een initiatief dat door Ivanka Trump is gelanceerd en tot doel heeft vrouwen en meisjes toegang tot digitale technologie te geven en de middelen om deze te gebruiken. In Nederland werd het FEM NL Initiative gepresenteerd door theNextWomen, FMO, ING, Rabobank, ABN AMRO, met het oog op het dichten van de financieringskloof voor vrouwelijke oprichters.

Agrifood

Een van de grootste uitdagingen van de maatschappij is het produceren van genoeg voedsel voor de groeiende wereldbevolking en om voedselverspilling te voorkomen.

'De uitdagingen zijn te groot om alleen op te lossen. Hiervoor hebben ondernemingen niet alleen financiering nodig, maar ze moeten ook partnerschappen vormen.' Jacqueline Pieters, Rabobank

Een succesvol voorbeeld is een nieuw partnerschap dat tijdens de GES werd aangekondigd: University of California, Foodbite, Wasteless, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, United against Foodwaste, FME (de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en Rabobank slaan de handen ineen om voedselverspilling wereldwijd met 50% te verminderen in de komende 10 jaar. Een manier om dit te bewerkstelligen is het toepassen door supermarkten van dynamische beprijzing voor bederfelijk voedsel. Het bedrijf Wasteless heeft deze technologie ontwikkeld, waarbij verspilling wordt teruggedrongen en supermarkten hogere marges behalen.

Het Amerikaanse Kroger en het Nederlandse Kipster kondigden aan ‘s werelds meest milieu- en diervriendelijke pluimveebedrijven te gaan bouwen. De Nederlandse innovatie zorgt voor Amerikaanse banen, legt de lat wat betreft dierenwelzijn hoger en levert CO2-neutrale eieren op.

Het Amerikaanse AppHarvest en het Nederlandse Dalsem maakten bekend een kassencomplex van ca. 24 hectare in Kentucky te bouwen, als onderdeel van een $82M deal met Equilibrium Capital. Dit complex zal een van de grootste in de VS zijn wanneer het in 2020 zijn deuren opent.

Water

De uitdaging in de watersector is wereldwijd te zorgen voor een betrouwbare toegang tot water. Er wordt zeer veel water gebruikt bij het produceren van voedsel en energie en in 2025 zullen meer dan 40 landen te kampen hebben met ernstige waterschaarste.

'Onze blauwe planeet is dorstig.' Carl Ganter, Circle of Blue.

Tijdens GES 2019 waren 362 ondernemers uit 3 sectoren (water 96, energie 133, agrifood 190) aanwezig en ontwikkelden een geïntegreerde aanpak. Een van de oplossingen die tijdens de GES werden gepresenteerd is Groasis; een biologisch afbreekbare plantenbak die ontwikkeld is voor droge gebieden. Dankzij een speciale technologie hebben planten, bomen, struiken of groenten die in deze bakken worden geplant 90% minder water nodig.

Connectiviteit

Connectiviteit verbetert de kwaliteit van ons leven en de leefbaarheid van onze steden. We hebben daarom intelligente toegang en slimme mobiliteitstechnologieën nodig om mensen, plaatsen en producten met elkaar in contact te brengen.

'Steden zullen als hersenen werken zodra we over 5G beschikken.' Jay Collins, Citi.

Tijdens de GES kwamen leiders en ondernemers uit de connectiviteitsector bijeen om nieuwe oplossingen te vinden om dit voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld is Viasat; een onderneming die de digitale kloof dicht door middel van innovatieve satellietoplossingen. Die bieden wifi in plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden. Tijdens de GES lanceerde SAS Netherlands zijn D[N]A Lab. Dat is een krachtige innovatiehub die scale-ups, die op het punt staan hun zakelijke activiteiten uit te breiden, toegang biedt tot zijn robuuste data- en analyticsplatform. Een ander voorbeeld is PostNL en BigMile, die aankondigden te gaan samenwerken om hun milieuvoetafdruk te verminderen.

Gezondheid

De gezondheidssector ondergaat momenteel een transitie van ziekenzorg naar preventie en mensen langer gezond houden.

'Voor mij is de ideale situatie dat ik niet langer een computer en toetsenbord heb in mijn spreekkamer.' Adam Landman, Brigham & Women’s Hospital

Tijdens de GES kwamen ruim 240 ondernemers uit alle windstreken bijeen tijdens 4 sessies verspreid over 2 dagen. Het resultaat? Meer dan 10 deals, waaronder de aankondiging van het The Gritti Fund. Het eerste investeringsfonds voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn waarin al meer dan $150M is geïnvesteerd. Coca Cola kondigde aan dat het bedrijf zijn onderzoek naar de geestelijke gezondheid van generatie Z gaat delen. Tijdens de GES werden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd om geneeskunde, big data en kunstmatige intelligentie bij elkaar te brengen. Dit om een gedetailleerder beeld te krijgen van de patiënt en de vooruitzichten voor patiënten met 30 tot 40% te verbeteren.

Energie

Door een groeiende bevolking en welvaartstoename stijgt onze CO2-uitstoot en energiebehoefte met rasse schreden.

'Een ding is essentieel bij al deze veranderingen: samenwerking. Je kunt het niet alleen doen, we moeten het samen doen.' Marjan van Loon, Shell

Tijdens de GES kwamen meer dan 300 ondernemers en leiders uit de energiesector bij elkaar om oplossingen te bedenken. Een van de opties is blauwe energie; duurzame energie die vrij komt wanneer zoet en zout water bij elkaar worden gebracht. In potentie kan deze methode voorzien in 13% van de wereldwijde behoefte aan energie. 

Een andere tijdens de GES besproken energieoplossing die grote mogelijkheden biedt, is waterstof. Waterstof kan gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van hernieuwbare energie, waardoor de CO2-uitstoot in de komende 30 jaar met 60% wordt verminderd. Dergelijke oplossingen komen niet alleen het milieu ten goede; de opslag van energie is ook gewoon big business. Investeringsmogelijkheden kunnen tot wel €620 miljard bedragen tot 2040. 

Toegang tot kapitaal

Toegang tot kapitaal was een van de centrale thema’s van GES 2019. De aanwezigheid van zo’n 300 investeerders uit de hele wereld onderstreepte dit. Er waren instellingen, private equity, assetmanagers, family offices en vooral durfkapitalisten. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal direct of indirect gefocust zijn op innovatie, ondernemerschap en impact. De aanwezige investeerders hebben tezamen een totaal beheerd vermogen van $13 biljoen en investeren miljarden in start-ups.

Deze sessies laten zien hoe belangrijk het is met een andere, bredere, blik naar financiering te kijken. Bijvoorbeeld investeren in doelgerichte organisaties die zich richten op het vergroten van geluk, zoals het The Gritti Fund. En het verdubbelen van het investeringslandschap door ook in vrouwen te investeren en zo het dividend van diversiteit te onderkennen. Een grote stap is gezet door USAID en OPIC. Zij willen $100 miljoen aan commerciële investeringen mobiliseren om vrouwen in ontwikkelende markten op economisch en digitaal gebied een grotere rol te geven. Om de ‘toekomst te financieren’ moeten investeerders hun blikveld verruimen, inclusiever worden en financiële rendementen in evenwicht brengen met impactstrategieën.

Industrieën van de toekomst

Tijdens GES 2019 werden 3 sessie over ‘industrieën van de toekomst’ georganiseerd rond technologieën die een grote impact zullen hebben op onze manier van werken. Het Zuid-Koreaanse KT Corporation presenteerde bijvoorbeeld een aantal gebruikssituaties voor 5G-netwerken. Dankzij 5G kunnen diverse devices uiterst snel en met minimaal signaalverlies via het internet aan elkaar gekoppeld worden. Dat biedt talloze mogelijkheden zoals virtual reality, operaties op afstand en autonoom rijden.

GES 2019

Tijdens GES 2019 kwamen bijna 2.000 wereldleiders op het gebied van innovatie, ondernemerschap, investeringen, wetenschap en beleid uit ruim 130 landen bijeen. Dit om ondernemerschap te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke mondiale uitdagingen. De focus van GES 2019 lag op de 1.200 geselecteerde unieke ondernemers die veelbelovende innovatieve producten en diensten ontwikkelen of al ontwikkeld hebben. Zij zijn actief in de sectoren food, water, gezondheid, energie en connectiviteit en combineren zakendoen met het bedenken van oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen. Tijdens de GES zijn veel nieuwe contacten gelegd, zoals ook blijkt uit de 15.000 berichten die verzonden zijn via de GES-match-making-app.