Aantal kinderen op de kinderopvang verder gestegen

Het aantal kinderen dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat is verder toegenomen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal kinderen van wie de ouders gebruik maken van kinderopvangtoeslag nam toe tot 815.000. Dit is een stijging van 37.000 kinderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het gemiddeld aantal uren per maand dat een kind naar de opvang gaat, nam licht toe tot 58,6 uur per maand. Ouders namen vooral meer uren opvang af bij kinderdagcentra. Uit de beschikbare cijfers blijkt verder dat de gemiddelde uurtarieven voor de dagopvang in het eerste kwartaal onder de maximum uurprijs van €8,02 lagen. De maximum uurprijs is het maximale uurtarief waarover een ouder kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Bij de buitenschoolse opvang is het gemiddelde uurtarief hoger dan de maximum uurprijs. Dit is in lijn met de trend van de afgelopen jaren. De cijfers over het eerste kwartaal zijn gebaseerd op gegevens die ouders doorgeven aan de Belastingdienst. Nog niet alle ouders hebben wijzigingen doorgegeven.

De gemiddelde uurtarieven zijn het afgelopen kwartaal in alle vormen van opvang gestegen. Voor de dagopvang houdt dit verband met aangescherpte kwaliteitseisen per 1 januari 2019. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de gemiddelde uurtarieven voor de dagopvang naar verwachting binnen een bandbreedte van €7,83 en €8,13 uitkomen en voor de buitenschoolse opvang tussen de €7,27 en €7,40. Om de gestegen tarieven in de dagopvang te compenseren, heeft de overheid de maximum uurprijs in de dagopvang met ingang van dit jaar verhoogd naar €8,02. Voor 2020 zal Van Ark de gebruikelijke indexatie (een compensatie voor de algemene loon- en prijsbijstelling) toepassen, waardoor de maximum uurprijs voor de dagopvang in 2020 uitkomt op €8,17. De staatssecretaris blijft de komende periode de ontwikkeling van de uurtarieven en het gebruik van de opvang volgen.