Kabinet kiest bij investeren in ruimtevaart voor maatschappelijk belang

Ruimtevaart draagt bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, klimaat, waterbeheer, landbouw en mobiliteit. Het Nederlandse kabinet zet daarom de komende jaren in op aardobservatie, satellietcommunicatie en het toepassen van satellietdata en -signalen vanwege hun maatschappelijke belang en de economische kansen. Dat staat in de Nota Ruimtevaartbeleid 2019 die door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Technologie vanuit ruimtevaart is vaak de basis van alledaagse toepassingen. Denk aan navigatiesystemen en in de toekomst mogelijk zelfrijdende auto’s. De sector zorgt in Nederland al jarenlang voor banen en inkomsten: ook dankzij kleinere, innovatieve bedrijven als het Amsterdamse Hiber (satellietcommunicatie) en ISIS uit Delft (nanosatellieten). Deze activiteiten versterken onze kenniseconomie en verbeteren onze internationale concurrentiepositie. Daarom blijft het kabinet investeren in ruimtevaart.”

Focus op aardobservatie, satellietcommunicatie en toepassen satellietdata

De totale investeringen van de Rijksoverheid in ruimtevaart – zowel lopende als nieuwe nationale en internationale programma’s – bedraagt 373,4 miljoen euro in de periode 2020 tot 2023.

Dit zijn inschrijvingen vanuit de ministeries van EZK, IenW en OCW in verplichte en optionele programma’s van het European Space Agency (ESA) zoals aardobservatie en toegang tot de ruimte via Ariane en VEGA draagraketten, de bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van weersatellieten (EUMETSAT), nationale programma’s zoals het kosteloos beschikbaar maken van satellietdata voor Nederlandse bedrijven en organisaties via het satellietdataportaal en uitgaven van Defensie om via ruimtevaart bij te dragen aan veiligheid.

Afgelopen najaar maakten de Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk al een gezamenlijke extra impuls van 26 miljoen euro voor de nationale ruimtevaart bekend. De bijdrage gaat naar de Space Campus Noordwijk, waar bedrijven en onderzoekers werken aan open innovaties voor en vanuit de ruimte. De ondersteuning gaat ook naar de modernisering van het nabij gelegen onderzoekscentrum ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA waar 2.800 mensen werken.

Investeringen in ruimtevaart

De Nederlandse samenleving profiteert van de investeringen in ruimtevaart als basis voor bijvoorbeeld telecommunicatiediensten, navigatie, precisielandbouw en weersverwachtingen. Daarnaast beantwoordt ruimtevaartonderzoek tal van wetenschappelijke vragen en levert ESTEC in Noordwijk hoogwaardige werkgelegenheid op.