Ruimtevaart

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Ruimtevaart wordt steeds belangrijker. De ruimtevaart komt terug op veel plekken in het dagelijks leven. Dankzij technieken uit de ruimtevaart is het mogelijk weersverwachtingen te bekijken. En mobiel te bellen. Satellieten in de ruimte kunnen olievervuiling opsporen. Dankzij satellieten kunnen boeren landbouwgronden beter benutten. Het zorgt voor kennis, banen en veiligheid in Nederland. Daarom investeren de overheid, bedrijven en kennisinstellingen in ruimtevaart.

De Rijksoverheid. Voor Nederland