Investeren in ruimtevaart

Ruimtevaart helpt bij oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, klimaat, waterbeheer, landbouw en mobiliteit. Daarom investeert de Rijksoverheid van 2023 tot 2025 in verschillende ruimtevaartprogramma’s.

Speerpunten ruimtevaart

Nederland investeert van 2023 tot 2025 ruim € 500 miljoen in de ruimtevaart. Hierbij zet de Rijksoverheid vooral in op:

Deze programma’s dagen bij aan banen en inkomsten in Nederland. Dit staat in de Kamerbrief ruimtevaart 2022.

Geld voor internationale ruimtevaartprogramma’s

Nederland investeert in lopende en nieuwe nationale en internationale programma’s via de European Space Agency (ESA), zoals:

  • het ESA aardobservatieprogramma (€ 61 mln);
  • het ESA satellietcommunicatieprogramma (€ 76 miljoen);
  • het International Space Station  (€ 25 miljoen);
  • een nationaal wetenschappelijk programma (€ 18 miljoen).

Hiernaast investeert de Rijksoverheid ook op andere manieren in ruimtevaart. Bijvoorbeeld door:

Onderzoek en toepassingen ruimtevaarttechnologie

Deze programma’s helpen bij oplossingen voor de samenleving, de economie en de wetenschap. Nederlandse ondernemers en onderzoekers krijgen de mogelijkheid om te werken aan ruimtevaarttechnologie en de alledaagse toepassingen daarvan.