Kansen door ruimtevaart

De Rijksoverheid investeert samen met bedrijven en kennisinstellingen in ruimtevaart. Want ruimtevaart zorgt voor kennis, banen en veiligheid. En het maakt de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten mogelijk.

Toepassingen dankzij ruimtevaarttechnieken

In het dagelijks leven is het gebruik van technieken uit de ruimtevaart al heel gewoon, bijvoorbeeld:

 • navigatie met behulp van de plaatsbepalingsystemen Global Positioning System (GPS) en Galileo;
 • ontvangst van televisieprogramma's en internetverbindingen via satellieten;
 • metingen van de luchtkwaliteit en waterkwaliteit;
 • bewaking kwaliteit van waterkeringen/dijken;
 • weersvoorspellingen en klimaatdata via satellieten.

Ruimtevaartsector in Nederland en Europa

In Nederland zijn veel bedrijven actief in de ruimtevaartsector. Zo zijn er veel onderzoekers, innovatieve startups en mkb-bedrijven die producten en diensten aan de ruimtevaartsector leveren. Bijvoorbeeld bedrijven die:

 • (mee)bouwen aan meetinstrumenten, draagraketten en zonnepanelen;
 • complete satellietinstrumenten en mini-satellieten bouwen;
 • gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van diensten op basis van satellietdata.

Ruimtevaart onderdeel topsector Hightech systemen en materialen

Ruimtevaart is een onderdeel van de topsector Hightech Systemen & Materialen. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken.  

Technologische hoofdkwartier ESA in Noordwijk

In Noordwijk staat het technologische hart van de Europese ruimtevaartorganisatie European Space Agency (ESA): het European Space Research and Technology Centre (Estec). Estec doet hier onderzoek, samen met de 22 Europese ESA-lidstaten, Canada en Slovenië. In totaal werken er 2.800 mensen. Zij testen en ontwikkelen bijvoorbeeld alle EU- en ESA-satellieten voordat deze in een baan in de ruimte worden gebracht.

Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk investeert het Rijk in de NL NL Space Campus. Met als doel om meer bedrijvigheid en banen rond ESTEC te creëren. Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse Rijksoverheid. 

Nederlandse ondernemers profiteren van ruimtevaart

Nederland investeert in Europese ruimtevaartprogramma's, zoals:

 • Europese draagraket Ariane 6;
 • satellietinstrument Tropomi en analyse vanuit de ruimte van klimaat en luchtkwaliteit;
 • onderhoud van en experimenten in het ruimtestation ISS (International Space Station);
 • de ontwikkeling van nieuwe diensten op basis van gegevens van telecommunicatie-, navigatie- of aardobservatiesatellieten.

Nederlandse ondernemers blijven zo gebruik maken van de kansen op de Europese markt. Dit levert niet alleen kennis, maar ook banen en inkomsten op. Nederlandse bedrijven bouwen mee aan:

 • satellieten voor navigatie en speciale opdrachten in de ruimte;
 • raketten die satellieten kunnen lanceren;
 • ruimtecamera’s voor het internationale ruimtestation ISS en aardobservatie;
 • kleine satellieten voor speciale opdrachten in de ruimte.

Nederlandse satellietinstrument Tropomi

Het Nederlandse satellietinstrument Tropomi meet nauwkeurig luchtvervuiling en broeikasgassen. En waar de uitstoot van de broeikasgassen plaatsheeft. Maar ook wat de bronnen zijn van die vervuiling.

De totale kosten van Tropomi bedragen € 133 miljoen. De Nederlandse overheid heeft € 98 miljoen geïnvesteerd in Tropomi. ESA financierde het restbedrag. Op basis van Nederlandse kennis is Tropomi grotendeels in Nederland ontwikkeld en gebouwd.

Veilige en duurzame ruimtevaart

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die activiteiten in de ruimte willen ondernemen moeten voldoen aan eisen om te garanderen dat dit op een veilige en duurzame manier gebeurt. Dit wordt in de Wet ruimtevaartactiviteiten (Wra) geregeld. Nederlandse partijen kunnen hierover contact opnemen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), dat deze wet uitvoert.