Internationale conferentie vliegbelasting en CO2-beprijzing gaat van start

De internationale conferentie over CO2 beprijzing en het belasten van het vliegverkeer gaat vandaag van start in Madurodam in Den Haag. Met de tweedaagse conferentie wil het kabinet een stap zetten richting Europese afspraken over deze belastingen, die ons helpen bij de gestelde klimaatdoelen. Bovendien ontstaat er hierdoor een gelijk speelveld. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën treedt op als gastheer.

Bewindspersonen uit andere Europese landen en Nederland zijn aanwezig op de conferentie. In totaal zijn vertegenwoordigers aanwezig van 29 landen en van verschillende internationale organisaties.  

Staatssecretaris Snel zal de conferentie onder andere openen met een discussie over het heffen van accijns op de vliegtuigbrandstof kerosine. “In luchtvaartverdragen en het EU-recht is een belastingvrijstelling voor kerosine vastgelegd. Maar Nederland denkt dat het ondanks deze verdragen tóch mogelijk moet zijn kerosine te belasten, als we het maar samen met andere Europese landen doen. Hierover wil ik het met mijn collega’s hebben. Want het is natuurlijk raar dat je meer belasting betaalt voor een tank benzine dan voor het voltanken van een vliegtuig.”

In voorbereiding op de conferentie heeft Nederland een paper opgesteld met de verschillende opties voor het beprijzen van vliegen. Daarin staat uitgelegd dat het belasten van kerosine binnen Europa mogelijk is als het op de luchthaven wordt getankt én als dit gezamenlijk gebeurt.

Nederland voert een nationale vliegbelasting in als er voor 2021 geen Europese afspraken komen. Naast het deze maand ingediende wetsvoorstel voor een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking, werkt het kabinet ook aan een CO2 heffing voor de industrie. Het effect van deze maatregelen op onder andere het milieu kan groter worden als afspraken hierover gezamenlijk worden gemaakt. Want bij een gelijk speelveld spelen discussies over oneerlijke concurrentie tussen landen onderling minder.

Doel van de conferentie is dat een nieuwe Europese Commissie voorstellen gaat uitwerken van een Europese vliegbelasting, een heffing op kerosine en CO2-beprijzing.

De conferentie is via een livestream te volgen. Via deze stream worden bijvoorbeeld de bijdragen van Magdalena Andersson, minister van Financiën van Zweden, Eurocommissaris Pierre Moscovici (videoboodschap) Brune Poirson, staatssecretaris voor Ecologische en Inclusieve Transitie van Frankrijk (videoboodschap) en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat uitgezonden. U vindt een link naar de livestream en het volledige programma via aviatax2019.nl.