Staatssecretaris Van Ark scherpt toegang tot bijstand aan bij fraude

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering die vermogen verzwijgen en daarvoor zijn beboet direct weer een uitkering kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetswijziging voor die dit regelt.

Gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (SVB) ervaren het als knelpunt bij de handhaving dat de huidige wet hen dwingt om na vaststelling van fraude in voorkomende gevallen toch direct weer een bijstandsuitkering te moeten verstrekken. Dit komt omdat de door fraude ontstane terugvorderingen en boetes bij de vermogenstoets als schuld kunnen worden afgetrokken van het bezit. Hierdoor kan iemand die gefraudeerd heeft onder de vermogensgrens uitkomen en recht hebben op een bijstandsuitkering.

Fraude is in deze gevallen lonend. Het leidt bovendien tot een bevoorrechte positie bij de toegang tot bijstand, ten opzichte van aanvragers van een uitkering die hun bezit wel melden en daar geen vorderingen tegenover hebben staan. Het kabinet vindt dit niet te rechtvaardigen. Fraude binnen de sociale zekerheid mag niet lonen en moet in de volle breedte kunnen worden aangepakt door uitkeringsinstanties.

Het wetsvoorstel dat staatssecretaris Van Ark voorbereidt, voorkomt dat mensen met fraudevorderingen direct weer recht op bijstand krijgen. Om dit te bereiken worden vorderingen en boetes wegens fraude binnen de sociale zekerheid niet meer meegeteld als schuld bij de vermogenstoets. Staatssecretaris Van Ark verwacht dat de aangescherpte wetgeving uitkeringsinstanties zal aanzetten om intensiever te handhaven op het niet melden van vermogen.

Via www.internetconsultatie.nl  kunt u uw reactie op het wetsvoorstel geven. De einddatum van de consultatie is 21 juli 2019.