Bijstand

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de Sociaal Raadslieden van de gemeenten. Kijk voor de contactgegevens op de site van uw gemeente of bel met het algemene nummer van de gemeente. Ook kunt u voor advies contact opnemen met het Juridisch Loket, telefoon: 0900-8020.

De Rijksoverheid. Voor Nederland