Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Kabinet Rutte III: afspraken met gemeenten

Het kabinet wil dat mensen in de bijstand meer perspectief op werk krijgen. Daarom maakt het kabinet afspraken met de gemeenten. Bijvoorbeeld over de verplichting om de Nederlandse taal te leren. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.