Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand?

Ook als u in een eigen huis woont, kunt u recht hebben op bijstand. De vorm van de bijstand hangt af van de overwaarde van uw huis. Of die hoger of lager is dan € 64.100. Afhankelijk daarvan kan de gemeente de bijstand verstrekken als een gift, dan wel als een op een later moment terug te betalen lening.

Heeft u een woonboot of woonwagen? Dan gelden dezelfde regels.

Overwaarde huis berekenen

De overwaarde van uw huis is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Uw gemeente bepaalt zelf hoe zij de waarde van uw woning vaststelt. De gemeente kan bijvoorbeeld uw woning laten taxeren door een taxateur. Ook kan de gemeente uitgaan van de waarde van uw huis zoals die staat in een recente WOZ-beschikking. Uw WOZ-beschikking krijgt u als u de gemeentelijke belasting moet betalen.

Recht op bijstand: overwaarde huis lager dan € 64.100

Is de overwaarde van uw huis lager dan € 64.100 en bewoont u het huis zelf? Dan heeft u in beginsel recht op bijstand als u ook voldoet aan de aan de overige voorwaarden van de bijstand.

Over het algemeen zal niet van u worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Recht op bijstand: overwaarde huis hoger dan € 64.100

Is de overwaarde van uw huis hoger dan € 64.100 (2023)? Dan bepaalt de gemeente of u desondanks recht heeft op een bijstandsuitkering. Indien daarvan sprake is, dan wordt de bijstand in beginsel verstrekt als een lening, die u later moet terugbetalen. De gemeente kan tot zekerheid van de terugbetaling van die lening een krediethypotheek op uw huis afsluiten.

Algemene voorwaarden bijstand

Lees meer over de algemene voorwaarden voor bijstand.