Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand?

Ook als u in een eigen huis woont, kunt u recht hebben op bijstand. De vorm van de bijstand hangt af van de overwaarde van uw huis. Of die hoger of lager is dan € 63.900 in 2024. Afhankelijk daarvan kan de gemeente de bijstand uitbetalen als een gift. Of als een lening die u later moet terugbetalen. 

Heeft u een woonboot of woonwagen? Dan gelden dezelfde regels.

Overwaarde huis berekenen

De overwaarde van uw huis is de huidige waarde van uw huis, min de nog niet afgeloste hypotheek. Uw gemeente bepaalt hoe zij de waarde van uw woning vaststelt. De gemeente laat bijvoorbeeld de waarde bepalen door een taxateur. Of de gemeente kijkt naar de laatste WOZ-waarde van uw huis. De WOZ-waarde staat in uw WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking krijgt u elk jaar als u de gemeentelijke belasting moet betalen.

Recht op bijstand: overwaarde huis lager dan € 63.900

Voldoet u aan de voorwaarden voor een algemene bijstandsuitkering? Is de overwaarde van uw huis lager dan € 63.900 in 2024? En woont u zelf in het huis? Dan heeft u recht op bijstand. 

Over het algemeen hoeft u uw huis niet te verkopen. Of een (extra) hypotheek af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Recht op bijstand: overwaarde huis hoger dan € 63.900

Voldoet u aan de voorwaarden voor een algemene bijstandsuitkering? En is de overwaarde van uw huis hoger dan € 63.900 in 2024? Dan bepaalt het beleid van de gemeente of u toch recht heeft op bijstand. Als dat zo is, dan ontvangt u de bijstand als een lening. Deze lening moet u later terugbetalen. De gemeente kan een krediethypotheek op uw huis afsluiten. Dan is de gemeente er zeker van dat u de lening terugbetaalt.

Algemene voorwaarden bijstand

Lees meer over de algemene voorwaarden voor bijstand.