Bijstand

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand?

Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden van de bijstand. U mag bijvoorbeeld  niet te veel vermogen hebben. Een eigen huis wordt gezien als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente zal dan ook beoordelen hoeveel vermogen er in uw woning zit. En hierbij kijken naar de overwaarde van uw huis.

Overwaarde huis berekenen

De overwaarde van uw huis is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Uw gemeente kan zelf bepalen hoe zij de waarde van uw woning vaststelt. De gemeente kan bijvoorbeeld uw woning laten taxeren door een taxateur. Ook kan de gemeente uitgaan van de waarde van uw huis zoals die staat in een recente WOZ-beschikking. Uw WOZ-beschikking krijgt u als u de gemeentelijke belasting moet betalen.

Recht op bijstand: overwaarde huis lager dan € 50.100

Is de overwaarde van uw huis lager dan € 50.100? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering als u voldoet aan 2 voorwaarden:

  • U woont (met uw gezin) zelf in de woning.
  • Van u kan niet worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden? U heeft dan in principe geen recht op een bijstandsuitkering. Uw gemeente kan u verplichten om de woning te verkopen. Of een (extra) hypotheek op de woning te nemen. Van het geld dat u hiermee ontvangt kunt u voorzien in uw levensonderhoud.

In sommige situaties is het dan wel mogelijk om bijstand in de vorm van een lening te krijgen. Informeer hierover bij uw gemeente.

Algemene voorwaarden bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Zo mag u niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Lees meer over het recht op bijstand.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

De Rijksoverheid. Voor Nederland