Wanneer heb ik recht op bijstand?

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. 

Voorwaarden bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden. 
  • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren beheersen.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. En heeft u geen recht op bijstand totdat u dit geld heeft opgemaakt. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2018
Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 12.040
Alleenstaande ouder € 12.040
Alleenstaande €  6.020

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis wordt gezien als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente beoordeelt dan ook hoeveel vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Lees meer over recht op bijstand met een eigen huis.

Dakloos of thuisloos en bijstand aanvragen

Als u dakloos bent en bijstand wilt aanvragen, heeft u een adres nodig. Adres en bijstand kunt u alleen bij een aantal gemeenten aanvragen. Deze gemeenten worden centrumgemeenten genoemd.

U bent dakloos als:

  • u geen adres heeft, en
  • u geen postadres (briefadres) heeft, en
  • tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet mogelijk is voor u.

Ook als u in verschillende gemeenten verblijft, wordt u als dakloos gezien.    

Een centrumgemeente kan u ook vertellen wat de voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

Met briefadres of tijdelijke opvang bijstand aanvragen

Als u een postadres heeft of tijdelijke (maatschappelijke) opvang krijgt, kunt u bijstand aanvragen in uw  eigen gemeente.  Bij de gemeente kunt u meer informatie over bijstand krijgen.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.