Waar kan ik mijn algemene bijstand regelen?

U kunt uw bijstandsuitkering rechtstreeks aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. 

Bijstand aanvragen

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Dit kan niet met terugwerkende kracht. U heeft dus recht op bijstand vanaf de dag dat u bij de gemeente bijstand aanvraagt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit op tijd doet.

Hoogte bijstand berekenen

De bijstandsnorm is de hoogte van de bijstand waar u recht op heeft. Deze bijstandsnorm bepaalt hoeveel bijstand u maximaal kunt ontvangen. Wilt u precies weten hoeveel bijstand u kunt krijgen? Laat dit dan berekenen door uw gemeente. Uw gemeente bepaalt namelijk of u een uitkering krijgt. En hoeveel dit dan is.

Als u werkt, wordt uw inkomen aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm. Woont u samen met meer personen? Dan krijgt u minder bijstand. U kunt immers de kosten delen met personen met wie u samenwoont. Dit is de kostendelersnorm in de bijstand. Er zijn enkele uitzonderingen op de kostendelersnorm. Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Beslistermijn bijstand

De gemeente moet na ontvangst van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering binnen 8 weken een beslissing nemen.

Wettelijk voorschot op bijstand

Heeft de gemeente 4 weken na de aanvraagdatum nog geen beslissing genomen op uw bijstandsaanvraag? Dan beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een wettelijk voorschot. Het voorschot bedraagt 90% van de op u toepasselijke bijstandsnorm.