Flexibel wisselen tussen uitkering en werk (Simpel Switchen)

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat mensen soepel de stap kunnen zetten van uitkering naar werk, en daar waar nodig weer terug naar een uitkering. Dit alles zonder dat mensen daarbij financiële onzekerheden kennen of rechten verliezen. Als mensen te maken krijgen met overgangen tussen werk en uitkering, hebben ze behoefte aan duidelijkheid, overzicht en financiële stabiliteit.

Project Simpel Switchen in de Participatieketen

Veel mensen die vanuit de uitkering willen gaan werken zijn bang dat ze hun rechten op een uitkering kwijtraken als het werken niet blijkt te gaan. Mensen kunnen makkelijker werk zoeken als ze zich veilig voelen om de stap te zetten. Dit is ook belangrijk voor mensen die een arbeidsbeperking hebben en bijvoorbeeld van beschut werk naar regulier werk willen overstappen. Want het lukt niet altijd om een nieuwe baan of plek vinden. Dan is het een geruststellende gedachte dat er altijd een weg terug is. 
In het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ werkt de Rijksoverheid er samen met Divosa en andere organisaties aan om het voor mensen makkelijker te maken vanuit een uitkering aan het werk te gaan.  

De Rijksoverheid wil dat mensen meer uit zichzelf halen zonder angst voor verlies van inkomen en zekerheden. Mensen moeten mee kunnen doen op de voor hen best passende plek. Dit kan zijn in een reguliere baan, een baan via de banenafspraak, beschut werk of een plek in de dagbesteding. Simpel Switchen wil de overgangen makkelijker maken en ervoor zorgen dat mensen als het werken even niet lukt terug kunnen vallen.

Doelstellingen van Simpel Switchen

Het project Simpel Switchen heeft de volgende doelstellingen:

  • makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt; 
  • beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen van aan het werk gaan; 
  • dagbesteding of werken op de best passende plek; 
  • aandacht voor begeleiding en ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Voortgang van Simpel Switchen

Benieuwd naar de voortgang van het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’? Lees dan de Kamerbrief voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen.