Flexibel wisselen tussen uitkering en werk (Simpel Switchen)

De Rijksoverheid wil dat mensen makkelijk de stap zetten van uitkering naar werk. En als het nodig is weer terug naar een uitkering. Zonder dat mensen daarbij financiële onzekerheden kennen of rechten verliezen.

Project Simpel Switchen in de Participatieketen

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken zijn bang dat ze hun rechten op een uitkering kwijtraken als werken niet blijkt te gaan. Mensen zoeken makkelijker werk als ze zich veilig voelen om die stap te zetten. Zoals mensen die een arbeidsbeperking hebben en bijvoorbeeld van beschut werk naar gewoon werk willen overstappen. Het is een geruststellende gedachte dat er altijd een weg terug is. Want het lukt niet altijd om een nieuwe baan of plek vinden.

De Rijksoverheid werkt samen met organisaties zoals Divosa om het voor mensen makkelijker te maken vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Dit heet het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’. Met dit project moeten mensen op een passende plek terechtkomen.
Dat kan zijn bij:

  • een gewone baan;
  • een baan via de banenafspraak;
  • beschut werk;
  • een plek in de dagbesteding.

Simpel Switchen wil de overgangen makkelijker maken. En ervoor zorgen dat mensen als het werken even niet lukt terug kunnen vallen op hun uitkering.

Doelen Simpel Switchen

Het project Simpel Switchen heeft de volgende doelen:

  • makkelijker vanuit de uitkering gaan werken en weer terug kunnen als werken toch (even) niet lukt; 
  • beter begrijpen wat de financiële gevolgen zijn van aan het werk gaan; 
  • dagbesteding of werken op de meest geschikte plek; 
  • aandacht voor begeleiding en hulp voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Voortgang Simpel Switchen

Benieuwd naar hoe het gaat met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’? Lees dan de Kamerbrief voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen.