Bijstand

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Ook moeten uw kosten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. 

Voorwaarden bijzondere bijstand

U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan 4 voorwaarden: 

  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • U woont en verblijft in Nederland.
  • U heeft recht op bijstand. Lees meer over recht op bijstand.
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
De Rijksoverheid. Voor Nederland