Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Bijstand met kostendelersnorm berekenen

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Tabel: normbedragen volgens kostendelersnorm
Aantal personen van 21 jaar of ouder in een huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

  • jongeren tot 21 jaar;
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
  • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Voor het recht op bijstand tellen bij de kostendelersnorm de inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet mee. Dit is wel zo als u samenwoont met uw echtgenoot of een gezamenlijke huishouding voert met iemand.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.