Regels voor bijstand

De bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid. Heeft u niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? En heeft u geen recht op een andere uitkering of voorziening? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor algemene of bijzondere bijstand.

De bijstand vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. De gemeente beoordeelt het recht op bijstand en de hoogte van de uitkering. Als dat nodig is kan de gemeente u ook ondersteunen bij het vinden van een baan. Bij een bijstandsuitkering hoort namelijk een arbeidsplicht.

Hoogte van de bijstand

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Er zijn aparte bijstandsnormen voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden. Lees meer over de hoogte van de bijstand.

Voorwaarden bijstand

U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijstand.

Extra voorwaarden bijstand

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog extra voorwaarden voor de volgende groepen:

De verplichtingen in de bijstand

Vanaf de bijstandsaanvraag moet u zich houden aan verplichtingen. Zo moet u naar betaald werk zoeken. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw bijstand verlagen of beëindigen. Ook kan de gemeente u een boete geven. Lees meer over de verplichtingen in de bijstand.

Uitvoering van de bijstand

Uw gemeente beoordeelt uw recht op bijstand en betaalt de uitkering. Zo staat het in de Participatiewet.

De bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl. Soms kunt u de uitkering ook bij de gemeente zelf aanvragen. De gemeente zelf kan u daarover informeren.

Bijstand voor AOW-gerechtigden

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan beoordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw recht op bijstand. De SVB voert namelijk de Algemene inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit. U vraagt de bijstand bij de SVB aan.

Verhuizen naar andere gemeente of buitenland

Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u geen bijstand meer van de gemeente waaruit u vertrekt. Schrijf u in bij uw nieuwe gemeente en vraag daar opnieuw een bijstandsuitkering aan. Als u naar het buitenland verhuist, stopt uw bijstandsuitkering in Nederland. 

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over het recht op bijstand? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Zie voor algemene informatie over bijstand ook de meest gestelde vragen onder: Vraag en Antwoord.