Welke regels gelden er voor de bijstand voor jongeren tot 27 jaar?

Vraagt u een bijstandsuitkering aan en bent u jonger dan 27 jaar? Dan bent u verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijgt u vier weken de tijd. Na die zoekperiode kunt u de aanvraag officieel indienen. De gemeente beslist op de aanvraag. 

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u samen met iemand van 27 of ouder? Dan kunt u de uitkering wel meteen aanvragen. U moet wel zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding.

Zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar

Vanaf uw aanvraag voor bijstand bij de gemeente moet u eerst 4 weken naar een opleiding of werk zoeken. Na deze zoekperiode kunt u uw uitkering definitief aanvragen. Bij uw aanvraag levert u de bewijzen van uw zoektocht in. De gemeente informeert u over de bewijzen die u nodig heeft. Beslist de gemeente dat uw bewijzen voldoen? Dan heeft u recht op een uitkering, ook over de zoekperiode, als u aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet.

Hoogte bijstand jongeren van 18 tot 21 jaar

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden aparte, lagere bijstandsnormen, de zogenaamde “jongerennormen”. De hoogte van de bijstand voor jongeren tot 21 jaar is afgestemd op de ouderlijke onderhoudsplicht. Dit betekent dat uw ouders de uitkering aanvullen. De gemeente kan uw uitkering aanvullen vanuit de bijzondere bijstand als:

  • uw ouders onvoldoende middelen hebben;
  • uw ouders niet meer leven;
  • u een verstoorde relatie heeft met uw ouders. 

De gemeente heeft de bevoegdheid om deze bijzondere bijstand op uw ouders te verhalen.

Hoogte bijstand jongeren 21 jaar tot 27 jaar

Voor jongeren van 21 tot 27 jaar gelden geen aparte, afwijkende bijstandsnormen. Lees meer over de hoogte van de bijstand.

Kostendelersnorm bijstand

Wonen er meer volwassenen in uw woning? Dan wordt de bijstand daarop aangepast. Voor de bijstand bent u dan kostendeler. U krijgt dan per persoon minder bijstand dan een alleenstaande. U kunt namelijk de kosten van het huishouden met elkaar delen. De hoogte van uw uitkering hangt af van het aantal volwassenen in uw huishouden. Lees meer over de kostendelersnorm en de bijstand.

Kort geleden gestopt met een opleiding

Bent u net gestopt met een opleiding waarvoor u studiefinanciering, of een andere bijdrage in de studiekosten kreeg? Dan krijgt u soms ook tijdelijk minder dan het wettelijke basisbedrag. De gemeente beslist over de hoogte van de uitkering.