Welke regels gelden er voor ouderen in de bijstand?

Bent u met pensioen en krijgt u een onvolledige AOW-uitkering, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland heeft gewoond? Dan kan het zijn dat uw inkomen uit AOW onder het sociaal minimum ligt. U heeft waarschijnlijk recht op bijstand als u dat inkomen niet kunt aanvullen met bijvoorbeeld een aanvullend pensioen. En u ook onvoldoende vermogen heeft.

De bijstand voor AOW-gerechtigden, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de AIO.

Hoogte bijstandsuitkering ouderen

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en leefsituatie. De bijstand vult uw inkomen aan tot de norm die voor u geldt.

Verplichtingen AIO

Om recht te hebben op AIO moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor gewone bijstand. U bent alleen niet verplicht werk te zoeken. Veranderingen in uw situatie geeft u door aan de SVB. Met een AIO-uitkering mag u maximaal 13 weken per kalenderjaar met behoud van deze bijstand in het buitenland verblijven.

Krijgt uw partner nog geen AOW? Dan heeft uw partner wel een arbeidsverplichting. De gemeente kan als dat nodig is begeleiden bij het vinden van werk.

AIO aanvragen

Een AIO-uitkering vraagt u aan bij de SVB. De SVB bepaalt dan of u AIO krijgt en hoeveel. Meer informatie over de AIO-aanvulling vindt u op de website van de SVB.