Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)

Woont u in Nederland? En heeft u geen volledig AOW-pensioen? Bijvoorbeeld omdat u door een verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW-pensioen krijgen. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Voorwaarden AIO-aanvulling

Om een AIO-aanvulling te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet te veel eigen vermogen hebben. U vindt alle voorwaarden voor de AIO-aanvulling op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AIO-aanvulling aanvragen

U kunt de AIO-aanvulling aanvragen bij de SVB.

Wetten en regels