Hoe kan ik mijn AOW-uitkering aanvullen?

Als u geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kunt u misschien een aanvulling krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Dit is een bijstandsuitkering. Heeft u wel een volledige AOW-uitkering, dan kunt u op andere manieren proberen uw inkomen aan te vullen.

Bijstand vult onvolledige AOW aan

Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw inkomen lager zijn dan het bijstandsminimum. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor de AIO-uitkering voldoen. Zo krijgt u alleen de aanvullende voorziening als u in Nederland woont.

Hoogte AIO

De AIO vult uw inkomsten aan tot het minimuminkomen dat voor u geldt. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomsten en uw situatie.

AIO-aanvulling aanvragen

Om een AIO-aanvulling aan te kunnen vragen moet u (bijna) de AOW-leeftijd hebben. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u bekijken of u een AIO-aanvulling kunt krijgen. Als dit zo is, kunt u meteen online een aanvraagformulier opvragen. Lees meer over AIO-aanvulling aanvragen op de website van de SVB.  

Volledige AOW aanvullen

Heeft u een volledige AOW opgebouwd? Dan heeft u automatisch een minimuminkomen. U ontvangt dan geen AIO-aanvulling. Wel komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Daarnaast kunt u kijken naar andere mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen.

Pensioenen van de zaak

Heeft u voor meer werkgevers gewerkt? En heeft u daar ook pensioen opgebouwd? Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van deze pensioenen en uw AOW. Aanvullende pensioenen hebben geen gevolgen voor uw AOW-uitkering.

Weer werken

Misschien wilt u toch weer werken. Dan gelden er andere arbeidsvoorwaarden dan vóór uw pensioen. Extra inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor uw AOW-uitkering. U heeft recht op het minimumloon als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd.