Nederlands-Duits kabinetsoverleg over klimaat

Een Nederlandse en Duitse kabinetsdelegatie overleggen donderdag 22 augustus 2019 tijdens een werklunch in het Catshuis in Den Haag over klimaatverandering. Namens Nederland nemen minister-president Rutte, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Hoekstra van Financiën, minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat deel aan het overleg. Van Duitse zijde zijn dat bondskanselier Merkel, minister Scholz van Financiën, minister Altmaier van Economische Zaken en Energie en minister Schulze van Milieuzaken, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid.

De bijeenkomst volgt op een eerdere afspraak tussen Rutte en Merkel in mei van dit jaar. De twee regeringsleiders willen bij deze gelegenheid dieper ingaan op de aanpak van klimaatverandering in beide landen. Het gesprek in het Catshuis zal onder meer gaan over de totstandkoming van het Nederlandse klimaatakkoord en de Duitse inzet om in dit najaar beslissingen te nemen over een nationale aanpak. Verder zullen de Nederlandse en Duitse delegaties bezien of er mogelijkheden zijn om samenwerking op het gebied van energie en klimaat te intensiveren.