Extern steunpunt integriteit van start bij Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft in aanvulling op het bestaande meldpunt integriteit@minbuza.nl een extern steunpunt integriteit ingesteld. Iedereen die een integriteitsschending door een medewerker van het ministerie wil melden, kan bij dit steunpunt terecht om te sparren of advies te vragen. Op deze manier wil het ministerie de drempel verlagen om een melding te doen.

Het extern steunpunt integriteit is ingesteld op voorspraak van NGO-medewerkers die te maken kregen met (seksuele) intimidatie door een BZ-ambtenaar. Zij hadden moeite om hun klachten in te dienen en pleitten daarom voor het instellen van een dergelijk steunpunt.

Het steunpunt biedt een luisterend oor, beantwoordt vragen, denkt mee en wijst de weg. Het steunpunt verricht zelf geen onderzoek. Indien gewenst kan het steunpunt een melding rechtstreeks onder de aandacht brengen van de secretaris–generaal van het ministerie. De medewerker van het steunpunt is iemand die de organisatie van BZ kent, maar bij een ander ministerie werkzaam is. Op die manier is onafhankelijke advisering gewaarborgd.

Veilige werkomgeving

BZ wil een veilige werkomgeving bieden aan alle medewerkers en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich gehoord voelt, gewaardeerd wordt en waar seksuele intimidatie en iedere andere vorm van grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar zijn.

Het ministerie neemt elke melding serieus en gaat daar zorgvuldig mee om. Een melding mag en zal nooit gevolgen hebben voor eventuele (subsidie)relaties met het ministerie. Bij de afhandeling van meldingen wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Een melder wordt uitvoerig ingelicht over de te volgen stappen en het verloop van de procedure.

Meer weten?

Lees meer informatie over over integriteit bij BZ en het extern steunpunt integriteit.