24 miljoen voor samenwerking wetenschap en investeerders

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) trekken € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder € 8 miljoen.

RegMedXB/Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een consortium voor regeneratieve geneeskunde, krijgt € 8 miljoen. RegMedXB stimuleert internationale, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking om bijvoorbeeld uit menselijk materiaal nieren, een hart en gewrichten te maken. In het consortium zitten universiteiten, academische medische centra, gezondheidsfondsen, overheden en private partijen. Investeerder BioGeneration Ventures steunt hen.

De technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) en TNO krijgen samen € 16 miljoen. Daarvan is € 8 miljoen bedoeld voor hun consortium met Innovation Industries dat werkt aan ‘smart systems’ in bijvoorbeeld auto’s, robots voor thuis toepassingen en productie van voedsel. De andere € 8 miljoen gaat naar hun samenwerking met NBI Investors, voor optimaal (her-)gebruik van materialen en het gebruik van duurzame grondstoffen.

De TTT-regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en is bedoeld om onderzoeksorganisaties te helpen kennis te delen en voorziet kennis-startups van startkapitaal.

Minister Van Engelshoven (OCW): “Met deze middelen stimuleren we dat de samenleving de vruchten plukt van de kennis van wetenschappers. De onderzoeksorganisaties  gaan de komende zes jaar samenwerken en gaan op zoek naar startups zodat met hun kennis producten en diensten worden ontwikkeld voor slimme, interactieve elektronica in bijvoorbeeld operatiekamers en voor maatschappelijke vraagstukken rond milieu.”

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De  TTT-regeling helpt hoogwaardige kennisbedrijven van de grond te krijgen die economisch belang koppelen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals oplossingen voor hart- en vaatziektes en een betere omgang met grondstoffen.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de consortia geselecteerd.