110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. De zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel worden ook aangepakt. Het MIT zal zich daarnaast richten op een versteviging en uitbreiding van het afpakken van criminele opbrengsten waarbij het verbeteren van intelligence en het intensiveren van samenwerking tussen de genoemde diensten voorop staat.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De extra investering komt bovenop eerdere maatregelen van het kabinet. Eerste belangrijke stappen zijn gezet bij het aantreden van het kabinet met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. De komende maanden wordt ook toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.